جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
61433تهرانستارخان - شادمانآپارتمانفروش1275,800,000736,600,0001394/09/02
61434تهراندریان نوکلنگیفروش1687,500,000900,000,0001394/09/02
61435تهرانستارخانآپارتمانفروش1205,000,000600,000,0001394/09/02
61319تهرانستارخان - بهبودیآپارتمانفروش1053,700,000388,500,0001394/09/01
61320تهراندریان نوآپارتمانفروش1385,600,000772,800,0001394/09/01
61328تهراندریان نوکلنگیفروش1687,500,000900,000,0001394/09/01
61123تهرانزنجان شمالیآپارتمانفروش1484,800,000710,400,0001394/08/30
61124تهرانستارخانآپارتمانفروش1324,469,000590,000,0001394/08/28
61125تهرانتهران ویلاکلنگیفروش2406,500,0001,040,000,0001394/08/28
60983تهرانستارخانمستغلاتفروش801,670,000,0001394/08/27
60984تهرانستارخانآپارتمانفروش1325,800,000765,600,0001394/08/27
60985تهرانستارخانآپارتمانفروش1405,600,000784,000,0001394/08/27
61016تهرانستارخان - توحیدمستغلاتفروش5506,363,0003,500,000,0001394/08/27
60634تهرانستارخانآپارتمانفروش1223,900,000475,800,0001394/08/25
60635تهرانحبیب اللهیمستغلاتفروش1151,150,000,0001394/08/25
60639تهرانستارخانآپارتمانفروش805,800,000464,000,0001394/08/25
60640تهرانستارخانآپارتمانفروش1574,200,000659,400,0001394/08/25
60438تهرانستارخانآپارتمانفروش953,894,000370,000,0001394/08/23
60437تهراندریان نوآپارتمانفروش1026,200,000632,400,0001394/08/23
59903تهرانستارخانکلنگیفروش3006,500,0001,501,500,0001394/08/18
59904تهراندریان نوآپارتمانفروش1155,300,000609,500,0001394/08/18
59905تهرانستارخان - شادمانآپارتمانفروش994,747,000470,000,0001394/08/18
59657تهرانستارخان - شادمانآپارتمانفروش1634,100,000668,300,0001394/08/16
59659تهرانستارخان - بهبودیآپارتمانفروش1035,400,000556,200,0001394/08/16
59660تهرانستارخانآپارتمانفروش1134,050,000457,650,0001394/08/16
58663تهرانستارخان - شادمانکلنگیفروش1606,800,000775,200,0001394/08/13
59349تهرانباقر خانآپارتمانفروش1475,238,000770,000,0001394/08/12
59350تهرانستارخان - توحیدآپارتمانفروش1154,956,000570,000,0001394/08/12
59351تهرانحبیب الهیآپارتمانفروش1173,076,000360,000,0001394/08/12
59111تهرانستارخانآپارتمانفروش1305,200,000676,000,0001394/08/10
Page top