جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
64973تهرانستارخانکلنگیفروش36010,204,0002,000,000,0001394/10/12
64974تهرانستارخانآپارتمانفروش1115,000,000555,000,0001394/10/12
64997تهرانستارخانکلنگیفروش2109,300,0001,599,600,0001394/10/12
64714تهرانستارخانآپارتمانفروش1454,482,000650,000,0001394/10/09
64715تهرانستارخانآپارتمانفروش1163,793,000440,000,0001394/10/09
64716تهرانزنجان شمالیآپارتمانفروش1314,700,000615,700,0001394/10/09
64724تهرانستارخان - توحیدمستغلاتمعاوضه110کارشناسیکارشناسی1394/10/09
64726تهراننصرت غربیآپارتمانفروش905,400,000486,000,0001394/10/09
64733تهراندریان نوآپارتمانفروش905,800,000522,000,0001394/10/09
64555تهرانستارخان - شادمانآپارتمانفروش1025,100,000520,200,0001394/10/07
64556تهرانستارخان - شادمانآپارتمانفروش1003,000,000300,000,0001394/10/07
64340تهرانستارخانکلنگیفروش1,22015,000,0009,150,000,0001394/10/05
64341تهرانزنجان شمالیآپارتمانفروش1415,000,000705,000,0001394/10/05
64342تهراندریان نوآپارتمانفروش1386,200,000855,600,0001394/10/05
64069تهرانبرق آلستومکلنگیفروش2506,660,0061,000,000,0001394/10/02
64070تهرانمیدان توحیدمستغلاتفروش3685,700,0002,097,600,0001394/10/02
64071تهراندریان نوآپارتمانفروش1356,000,000810,000,0001394/10/02
64081تهرانستارخان - توحیدآپارتمانفروش965,300,000508,800,0001394/10/02
64082تهراننصرت غربیآپارتمانفروش755,300,000397,500,0001394/10/02
64083تهرانمیدان توحیدآپارتمانفروش853,500,000297,500,0001394/10/02
63773تهرانستارخانمغازهفروش2060,000,0001,200,000,0001394/09/30
63656تهراندریان نوآپارتمانفروش954,750,000451,250,0001394/09/29
63655تهرانستارخانکلنگیفروش70011,500,0003,450,000,0001394/09/29
63654تهرانستارخانآپارتمانفروش904,300,000387,000,0001394/09/29
63665تهرانستارخان - توحیدویلافروش901,400,000,0001394/09/29
63666تهراننصرت غربیآپارتمانفروش974,123,000400,000,0001394/09/29
63677تهرانستارخان - شادمانکلنگیفروش5339,770,0002,500,000,0001394/09/29
63394تهرانستارخانآپارتمانفروش634,200,000264,600,0001394/09/26
63398تهراندریان نومستغلاتفروش3408,000,0001,760,000,0001394/09/26
63399تهرانخسرو جنوبیآپارتمانفروش1124,000,000448,000,0001394/09/26
Page top