املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک ستارخان

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
68598تهرانستارخان - توحیدآپارتمانفروش105کارشناسیکارشناسی1394-11-21
68599تهرانستارخانآپارتمانفروش923,153,000290,000,0001394-11-21
67514تهرانستارخاناداریفروش1053,523,000370,000,0001394-11-21
68334تهرانستارخان - حبیب الهیآپارتمانفروش754,000,000300,000,0001394-11-19
68352تهرانستارخانآپارتمانفروش1625,200,000842,400,0001394-11-19
68124تهراندریان نوآپارتمانفروش1425,281,000750,000,0001394-11-17
68139تهرانهمایون شهر جنوبیآپارتمانفروش1154,800,000552,000,0001394-11-17
68141تهراندریان نوآپارتمانفروش1425,281,000750,000,0001394-11-17
68146تهرانستارخان - شادمانآپارتمانفروش954,210,000400,000,0001394-11-17
67937تهراندریان نوآپارتمانفروش1076,500,000695,500,0001394-11-14
67938تهرانستارخانآپارتمانفروش1464,109,589600,000,0001394-11-14
67939تهرانستارخانآپارتمانفروش1213,719,000450,000,0001394-11-14
67621تهرانستارخانآپارتمانفروش1005,000,000500,000,0001394-11-11
67622تهرانستارخان - شادمانکلنگیفروش93210,500,0004,861,500,0001394-11-11
67625تهرانستارخان - توحیدآپارتمانفروش984,700,000460,600,0001394-11-11
67626تهرانستارخان - توحیدآپارتمانفروش705,000,000350,000,0001394-11-11
67629تهرانستارخان - شادمهرآپارتمانفروش1914,712,000900,000,0001394-11-11
67635تهرانتوحید - نصرتکلنگیفروش1868,000,0001,328,000,0001394-11-11
67418تهرانستارخان - بهبودیآپارتمانفروش1004,100,000410,000,0001394-11-08
67419تهرانستارخان - توحیدآپارتمانفروش1054,700,000493,500,0001394-11-08
67420تهرانستارخان - توحیدآپارتمانفروش1004,800,000480,000,0001394-11-08
67134تهرانحبیب اللهیمستغلاتفروش1001,200,000,0001394-11-06
67135تهراندریان نوکلنگیفروش2709,000,0001,368,000,0001394-11-06
67143تهرانستارخانمستغلاتفروش1001,200,000,0001394-11-06
66872تهراندریان نوآپارتمانفروش1126,200,000694,400,0001394-11-04
66873تهرانستارخان - بهبودیآپارتمانفروش965,000,000480,000,0001394-11-04
66874تهرانستارخان - توحیدآپارتمانفروش1543,896,000600,000,0001394-11-04
66886تهرانستارخان - شادمانآپارتمانفروش1444,650,000669,600,0001394-11-04
66715تهرانپاک شمالیآپارتمانفروش1275,900,000749,300,0001394-11-03
66714تهرانستارخان - توحیدمستغلاتفروش3524,700,0001,654,400,0001394-11-03
Page top