املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک ستارخان

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
69947تهرانزنجان شمالیمستغلاتفروش17012,000,0001394-12-05
69948تهرانستارخان - توحیدآپارتمانفروش945,100,000479,400,0001394-12-05
69961تهرانستارخانآپارتمانفروش1133,097,000350,000,0001394-12-05
69801تهرانستارخانمستغلاتفروش120کارشناسیکارشناسی1394-12-04
69814تهرانستارخانآپارتمانفروش1587,000,000700,000,0001394-12-04
69655تهرانستارخان - توحیدمستغلاتفروش775,700,0001394-12-03
69661تهرانستارخان - توحیدکلنگیفروش3849,000,0001394-12-03
69688تهرانستارخان - شادمهرکلنگیفروش1677,000,0001,169,000,0001394-12-03
69702تهرانستارخانکلنگیفروش1967,000,0001,372,000,0001394-12-03
69429تهرانستارخانآپارتمانفروش1025,700,000581,400,0001394-12-01
69430تهرانستارخانآپارتمانفروش963,125,000300,000,0001394-12-01
69448تهرانستارخانآپارتمانفروش905,000,000450,000,0001394-12-01
69337تهرانستارخانآپارتمانفروش743,515,000260,000,0001394-11-29
69338تهرانستارخان - شادمانآپارتمانفروش944,000,000376,000,0001394-11-29
69339تهرانحبیب اللهیمستغلاتفروش2407,000,0001394-11-29
69340تهرانزنجان شمالیآپارتمانفروش1155,478,000630,000,0001394-11-29
68966تهرانستارخانکلنگیفروش8510,000,0001,800,000,0001394-11-26
68967تهراندریان نوآپارتمانفروش1425,282,000750,000,0001394-11-26
68968تهرانستارخانآپارتمانفروش1263,730,000470,000,0001394-11-26
68969تهرانکاشانی پورآپارتمانفروش1303,200,000272,000,0001394-11-26
68978تهرانستارخان - توحیدآپارتمانفروش1385,200,000717,600,0001394-11-26
68988تهراندریان نوآپارتمانفروش1425,282,000750,000,0001394-11-26
68724تهرانستارخانمغازهفروش17425,000,0001394-11-24
68723تهرانرحیمی اصلکلنگیفروش2401,963,000,0001394-11-24
68750تهرانستارخان - توحیدآپارتمانفروش1045,000,000520,000,0001394-11-24
68749تهرانرودکی شمالیآپارتمانفروش1465,000,000730,000,0001394-11-24
68738تهرانزنجان شمالیآپارتمانفروش1358,000,0001,080,000,0001394-11-24
68739تهرانستارخان - شادمهرآپارتمانفروش1634,100,000668,300,0001394-11-24
68759تهراندریان نوآپارتمانفروش1106,400,000704,000,0001394-11-24
68614تهراندریان نوآپارتمانفروش1425,281,000750,000,0001394-11-21
Page top