جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
65730تهرانستارخانآپارتمانفروش913,500,000318,500,0001394/10/20
65742تهرانستارخان - توحیدآپارتمانفروش883,011,000265,000,0001394/10/20
65743تهرانمیدان توحیدآپارتمانفروش735,200,000379,600,0001394/10/20
65744تهرانفرصت شیرازیآپارتمانفروش835,500,000456,500,0001394/10/20
65761تهرانستارخان - بهبودیآپارتمانفروش1094,800,000523,200,0001394/10/20
65539تهرانمیدان خبرنگارآپارتمانفروش855,000,000425,000,0001394/10/16
65225تهرانستارخانکلنگیفروش1,50012,000,00014,400,000,0001394/10/14
65226تهرانستارخانآپارتمانفروش1645,300,000869,200,0001394/10/14
65239تهرانستارخانکلنگیفروش2489,800,0001,509,200,0001394/10/14
64961تهرانبرق آلستوماداریفروش1204,330,000520,000,0001394/10/12
64972تهرانحبیب اللهیمستغلاتفروش65390,000,0001394/10/12
64973تهرانستارخانکلنگیفروش36010,204,0002,000,000,0001394/10/12
64974تهرانستارخانآپارتمانفروش1115,000,000555,000,0001394/10/12
64997تهرانستارخانکلنگیفروش2109,300,0001,599,600,0001394/10/12
64714تهرانستارخانآپارتمانفروش1454,482,000650,000,0001394/10/09
64715تهرانستارخانآپارتمانفروش1163,793,000440,000,0001394/10/09
64716تهرانزنجان شمالیآپارتمانفروش1314,700,000615,700,0001394/10/09
64724تهرانستارخان - توحیدمستغلاتمعاوضه110کارشناسیکارشناسی1394/10/09
64726تهراننصرت غربیآپارتمانفروش905,400,000486,000,0001394/10/09
64733تهراندریان نوآپارتمانفروش905,800,000522,000,0001394/10/09
64555تهرانستارخان - شادمانآپارتمانفروش1025,100,000520,200,0001394/10/07
64556تهرانستارخان - شادمانآپارتمانفروش1003,000,000300,000,0001394/10/07
64340تهرانستارخانکلنگیفروش1,22015,000,0009,150,000,0001394/10/05
64341تهرانزنجان شمالیآپارتمانفروش1415,000,000705,000,0001394/10/05
64342تهراندریان نوآپارتمانفروش1386,200,000855,600,0001394/10/05
64069تهرانبرق آلستومکلنگیفروش2506,660,0061,000,000,0001394/10/02
64070تهرانمیدان توحیدمستغلاتفروش3685,700,0002,097,600,0001394/10/02
64071تهراندریان نوآپارتمانفروش1356,000,000810,000,0001394/10/02
64081تهرانستارخان - توحیدآپارتمانفروش965,300,000508,800,0001394/10/02
64082تهراننصرت غربیآپارتمانفروش755,300,000397,500,0001394/10/02
Page top