جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
69688تهرانستارخان - شادمهرکلنگیفروش1677,000,0001,169,000,0001394/12/03
69702تهرانستارخانکلنگیفروش1967,000,0001,372,000,0001394/12/03
69429تهرانستارخانآپارتمانفروش1025,700,000581,400,0001394/12/01
69430تهرانستارخانآپارتمانفروش963,125,000300,000,0001394/12/01
69448تهرانستارخانآپارتمانفروش905,000,000450,000,0001394/12/01
69337تهرانستارخانآپارتمانفروش743,515,000260,000,0001394/11/29
69338تهرانستارخان - شادمانآپارتمانفروش944,000,000376,000,0001394/11/29
69339تهرانحبیب اللهیمستغلاتفروش2407,000,0001394/11/29
69340تهرانزنجان شمالیآپارتمانفروش1155,478,000630,000,0001394/11/29
68966تهرانستارخانکلنگیفروش8510,000,0001,800,000,0001394/11/26
68967تهراندریان نوآپارتمانفروش1425,282,000750,000,0001394/11/26
68968تهرانستارخانآپارتمانفروش1263,730,000470,000,0001394/11/26
68969تهرانکاشانی پورآپارتمانفروش1303,200,000272,000,0001394/11/26
68978تهرانستارخان - توحیدآپارتمانفروش1385,200,000717,600,0001394/11/26
68988تهراندریان نوآپارتمانفروش1425,282,000750,000,0001394/11/26
68724تهرانستارخانمغازهفروش17425,000,0001394/11/24
68723تهرانرحیمی اصلکلنگیفروش2401,963,000,0001394/11/24
68750تهرانستارخان - توحیدآپارتمانفروش1045,000,000520,000,0001394/11/24
68749تهرانرودکی شمالیآپارتمانفروش1465,000,000730,000,0001394/11/24
68738تهرانزنجان شمالیآپارتمانفروش1358,000,0001,080,000,0001394/11/24
68739تهرانستارخان - شادمهرآپارتمانفروش1634,100,000668,300,0001394/11/24
68759تهراندریان نوآپارتمانفروش1106,400,000704,000,0001394/11/24
68614تهراندریان نوآپارتمانفروش1425,281,000750,000,0001394/11/21
68598تهرانستارخان - توحیدآپارتمانفروش105کارشناسیکارشناسی1394/11/21
68599تهرانستارخانآپارتمانفروش923,153,000290,000,0001394/11/21
67514تهرانستارخاناداریفروش1053,523,000370,000,0001394/11/21
68334تهرانستارخان - حبیب الهیآپارتمانفروش754,000,000300,000,0001394/11/19
68352تهرانستارخانآپارتمانفروش1625,200,000842,400,0001394/11/19
68124تهراندریان نوآپارتمانفروش1425,281,000750,000,0001394/11/17
68139تهرانهمایون شهر جنوبیآپارتمانفروش1154,800,000552,000,0001394/11/17
Page top