جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
71206تهرانستارخان آپارتمانفروش874,700,000408,900,0001394-12-24
71116تهرانستارخان - شادمان آپارتمانفروش13852,000,000717,600,0001394-12-22
70845تهرانستارخانآپارتمانفروش903,611,000325,000,0001394-12-17
70844تهرانستارخانآپارتمانفروش764,342,000330,000,0001394-12-17
70843تهرانستارخانآپارتمانفروش1196,000,000714,000,0001394-12-17
70842تهرانستارخان - بهبودیآپارتمانفروش955,000,000475,000,0001394-12-17
70861تهرانسازمان آبآپارتمانفروش1425,400,000766,800,0001394-12-17
70857تهراننصرت غربیمستغلاتفروش907,000,0001394-12-17
70854تهرانمیدان توحیدآپارتمانفروش1104,500,000495,000,0001394-12-17
70696تهراندریان نوآپارتمانفروش1375,200,0001394-12-15
70697تهرانستارخانآپارتمانفروش1054,300,000451,500,0001394-12-15
70698تهراندریان نوآپارتمانفروش1224,100,000500,200,0001394-12-15
70706تهرانمیدان توحیدآپارتمانفروش1004,700,000470,000,0001394-12-15
70707تهرانتوحید - نصرتکلنگیفروش1688,500,0001,428,000,0001394-12-15
70716تهرانستارخان - شادمهرآپارتمانفروش1213,500,000423,500,0001394-12-15
70391تهرانستارخانمستغلاتفروش1578,500,0001,334,500,0001394-12-11
70392تهرانستارخان - شادمهرآپارتمانفروش1025,200,000530,400,0001394-12-11
70397تهرانمیدان توحیدمستغلاتفروش160کارشناسیکارشناسی1394-12-11
70398تهرانتوحید - نصرتآپارتمانفروش755,200,000390,000,0001394-12-11
70406تهرانستارخانآپارتمانفروش1054,100,000430,500,0001394-12-11
70412تهرانستارخانآپارتمانفروش894,900,000436,100,0001394-12-11
70175تهرانستارخانمستغلاتفروش1003,000,000780,000,0001394-12-09
70176تهرانستارخانآپارتمانفروش1804,000,000720,000,0001394-12-09
70182تهرانستارخان - توحیدآپارتمانفروش943,800,000357,200,0001394-12-09
70183تهرانستارخان - توحیدکلنگیفروش1016,435,000650,000,0001394-12-09
70200تهران توحیدآپارتمانفروش754,900,000367,500,0001394-12-09
69947تهرانزنجان شمالیمستغلاتفروش17012,000,0001394-12-05
69948تهرانستارخان - توحیدآپارتمانفروش945,100,000479,400,0001394-12-05
69961تهرانستارخانآپارتمانفروش1133,097,000350,000,0001394-12-05
69801تهرانستارخانمستغلاتفروش120کارشناسیکارشناسی1394-12-04
Page top