املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک ستارخان

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
73108تهرانشادمهرآپارتمانفروش845,500,000462,000,0001395-02-04
73149تهرانستار خان - توحیدآپارتمانفروش1106,500,000715,000,0001395-02-04
72977تهرانستار خانآپارتمانفروش755,400,000405,000,0001395-02-01
72981تهرانباقر خانآپارتمانفروش1015,100,000515,100,0001395-02-01
72991تهرانکاشانی پورآپارتمانفروش1405,300,000742,000,0001395-02-01
73004تهرانستارخان - بهبودیکلنگیفروش1506,500,000780,000,0001395-02-01
72684تهرانستار خانآپارتمانفروش1305,500,000715,000,0001395-01-30
72699تهرانباقر خانکلنگیفروش20010,000,0001,800,000,0001395-01-30
72701تهرانمیدان توحیدآپارتمانفروش1536,700,0001,025,000,0001395-01-30
72704تهرانستار خانمستغلاتفروش8006,700,0001395-01-30
72707تهرانستار خانآپارتمانفروش1305,500,000715,000,0001395-01-30
72709تهراندریان نوآپارتمانفروش804,350,000348,000,0001395-01-30
72710تهرانستار خانآپارتمانفروش1054,700,000493,500,0001395-01-30
72714تهراندریان نوآپارتمانفروش1255,500,000687,500,0001395-01-30
72581تهرانستار خانآپارتمانفروش1003,800,000380,000,0001395-01-29
72599تهرانمیدان توحیدآپارتمانفروش1084,500,000486,000,0001395-01-29
72458تهرانستارخان - شادمان آپارتمانفروش484,600,000220,800,0001395-01-26
72312تهرانباقرخانآپارتمانفروش138کارشناسیکارشناسی1395-01-25
72319تهراندریان نوآپارتمانفروش1076,000,000642,000,0001395-01-25
72004تهراندریان نوآپارتمانفروش804,350,000348,000,0001395-01-23
72018تهرانحبیب الهیآپارتمانفروش745,100,000377,500,0001395-01-23
72019تهرانیکم دریان نوآپارتمانفروش1305,000,000650,000,0001395-01-23
72020تهرانستارخان - بهبودیآپارتمانفروش985,000,000490,000,0001395-01-23
72023تهرانکاشانی پورآپارتمانفروش805,350,000428,000,0001395-01-23
72025تهرانستارخان آپارتمانفروش1225,600,000683,200,0001395-01-23
72031تهرانپنجم دریان نوآپارتمانفروش874,200,000365,400,0001395-01-23
71814تهراندریان نوآپارتمانفروش1365,750,000782,000,0001395-01-21
71815تهرانستارخان آپارتمانفروش735,500,0001395-01-21
71379تهرانکاشانی پورآپارتمانفروش905,100,000459,000,0001395-01-15
71380تهراندریان نوآپارتمانفروش1155,900,000678,500,0001395-01-15
Page top