جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
70391تهرانستارخانمستغلاتفروش1578,500,0001,334,500,0001394/12/11
70392تهرانستارخان - شادمهرآپارتمانفروش1025,200,000530,400,0001394/12/11
70397تهرانمیدان توحیدمستغلاتفروش160کارشناسیکارشناسی1394/12/11
70398تهرانتوحید - نصرتآپارتمانفروش755,200,000390,000,0001394/12/11
70406تهرانستارخانآپارتمانفروش1054,100,000430,500,0001394/12/11
70412تهرانستارخانآپارتمانفروش894,900,000436,100,0001394/12/11
70175تهرانستارخانمستغلاتفروش1003,000,000780,000,0001394/12/09
70176تهرانستارخانآپارتمانفروش1804,000,000720,000,0001394/12/09
70182تهرانستارخان - توحیدآپارتمانفروش943,800,000357,200,0001394/12/09
70183تهرانستارخان - توحیدکلنگیفروش1016,435,000650,000,0001394/12/09
70200تهران توحیدآپارتمانفروش754,900,000367,500,0001394/12/09
69947تهرانزنجان شمالیمستغلاتفروش17012,000,0001394/12/05
69948تهرانستارخان - توحیدآپارتمانفروش945,100,000479,400,0001394/12/05
69961تهرانستارخانآپارتمانفروش1133,097,000350,000,0001394/12/05
69801تهرانستارخانمستغلاتفروش120کارشناسیکارشناسی1394/12/04
69814تهرانستارخانآپارتمانفروش1587,000,000700,000,0001394/12/04
69655تهرانستارخان - توحیدمستغلاتفروش775,700,0001394/12/03
69661تهرانستارخان - توحیدکلنگیفروش3849,000,0001394/12/03
69688تهرانستارخان - شادمهرکلنگیفروش1677,000,0001,169,000,0001394/12/03
69702تهرانستارخانکلنگیفروش1967,000,0001,372,000,0001394/12/03
69429تهرانستارخانآپارتمانفروش1025,700,000581,400,0001394/12/01
69430تهرانستارخانآپارتمانفروش963,125,000300,000,0001394/12/01
69448تهرانستارخانآپارتمانفروش905,000,000450,000,0001394/12/01
69337تهرانستارخانآپارتمانفروش743,515,000260,000,0001394/11/29
69338تهرانستارخان - شادمانآپارتمانفروش944,000,000376,000,0001394/11/29
69339تهرانحبیب اللهیمستغلاتفروش2407,000,0001394/11/29
69340تهرانزنجان شمالیآپارتمانفروش1155,478,000630,000,0001394/11/29
68966تهرانستارخانکلنگیفروش8510,000,0001,800,000,0001394/11/26
68967تهراندریان نوآپارتمانفروش1425,282,000750,000,0001394/11/26
68968تهرانستارخانآپارتمانفروش1263,730,000470,000,0001394/11/26
Page top