جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
72699تهرانباقر خانکلنگیفروش20010,000,0001,800,000,0001395/01/30
72701تهرانمیدان توحیدآپارتمانفروش1536,700,0001,025,000,0001395/01/30
72704تهرانستار خانمستغلاتفروش8006,700,0001395/01/30
72707تهرانستار خانآپارتمانفروش1305,500,000715,000,0001395/01/30
72709تهراندریان نوآپارتمانفروش804,350,000348,000,0001395/01/30
72710تهرانستار خانآپارتمانفروش1054,700,000493,500,0001395/01/30
72714تهراندریان نوآپارتمانفروش1255,500,000687,500,0001395/01/30
72581تهرانستار خانآپارتمانفروش1003,800,000380,000,0001395/01/29
72599تهرانمیدان توحیدآپارتمانفروش1084,500,000486,000,0001395/01/29
72458تهرانستارخان - شادمان آپارتمانفروش484,600,000220,800,0001395/01/26
72312تهرانباقرخانآپارتمانفروش138کارشناسیکارشناسی1395/01/25
72319تهراندریان نوآپارتمانفروش1076,000,000642,000,0001395/01/25
72004تهراندریان نوآپارتمانفروش804,350,000348,000,0001395/01/23
72018تهرانحبیب الهیآپارتمانفروش745,100,000377,500,0001395/01/23
72019تهرانیکم دریان نوآپارتمانفروش1305,000,000650,000,0001395/01/23
72020تهرانستارخان - بهبودیآپارتمانفروش985,000,000490,000,0001395/01/23
72023تهرانکاشانی پورآپارتمانفروش805,350,000428,000,0001395/01/23
72025تهرانستارخان آپارتمانفروش1225,600,000683,200,0001395/01/23
72031تهرانپنجم دریان نوآپارتمانفروش874,200,000365,400,0001395/01/23
71814تهراندریان نوآپارتمانفروش1365,750,000782,000,0001395/01/21
71815تهرانستارخان آپارتمانفروش735,500,0001395/01/21
71379تهرانکاشانی پورآپارتمانفروش905,100,000459,000,0001395/01/15
71380تهراندریان نوآپارتمانفروش1155,900,000678,500,0001395/01/15
71392تهرانستارخان آپارتمانفروش985,700,000558,600,0001395/01/15
71305تهرانستارخان آپارتمانفروش1345,400,000723,600,0001395/01/14
71276تهراندریان نوآپارتمانفروش1324,470,000590,000,0001395/01/14
71277تهرانستارخان آپارتمانفروش655,385,000350,000,0001395/01/14
71206تهرانستارخان آپارتمانفروش874,700,000408,900,0001394/12/24
71116تهرانستارخان - شادمان آپارتمانفروش13852,000,000717,600,0001394/12/22
70845تهرانستارخانآپارتمانفروش903,611,000325,000,0001394/12/17
Page top