املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک ستارخان

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
83648تهرانحبیب اللهیآپارتمانفروش1375,000,000685,000,0001395/06/10
83255تهرانمیدان توحیدآپارتمانفروش1103,500,000385,000,0001395-06-07
83205تهرانستارخان - شادمانآپارتمانفروش913,956,000360,000,0001395-06-06
83204تهرانستارخانآپارتمانفروش904,333,000390,000,0001395-06-06
83203تهرانستارخانآپارتمانفروش1306,200,000880,400,0001395-06-06
82860تهرانستارخانآپارتمانفروش914,800,000436,800,0001395-06-02
82859تهرانستارخانآپارتمانفروش1135,500,000621,500,0001395-06-02
82178تهرانمیدان توحیدآپارتمانفروش735,000,000365,000,0001395-05-26
82177تهرانستارخان - توحیدکلنگیفروش1688,500,0001,428,000,0001395-05-26
82165تهرانخسرو جنوبیآپارتمانفروش1285,600,000716,800,0001395-05-26
82164تهرانستارخانآپارتمانفروش793,544,000280,000,0001395-05-26
82163تهرانستارخانآپارتمانفروش855,500,000467,500,0001395-05-26
81809تهرانتوحید - کوثرآپارتمانفروش1045,769,000600,000,0001395-05-23
81803تهراندربان نوآپارتمانفروش1245,250,000651,000,0001395-05-23
81802تهراندربان نوآپارتمانفروش1106,000,0001395-05-23
81801تهرانستارخان - شادمانآپارتمانفروش1404,700,000658,0001395-05-23
81800تهرانستارخانآپارتمانفروش1625,500,000891,000,0001395-05-23
81505تهرانستارخان - کوکبآپارتمانفروش776,000,000462,000,0001395-05-20
81491تهرانستارخانآپارتمانفروش1375,500,000753,500,0001395-05-20
81490تهرانستارخان - شادمهرآپارتمانفروش1634,100,000668,300,0001395-05-20
80490تهرانستارخان - بهبودیمغازهفروش7025,000,0001395-05-18
81222تهرانستارخان - شادمانآپارتمانفروش963,437,500330,000,0001395-05-18
81211تهرانزنجان شمالیآپارتمانفروش1144,500,000513,000,0001395-05-18
80945تهرانستارخان آپارتمانفروش953,421,000325,000,0001395-05-16
80957تهرانستارخان - بهبودیآپارتمانفروش1305,700,000741,000,0001395-05-16
80944تهرانستارخانآپارتمانفروش1255,000,000625,000,0001395-05-16
80856تهرانستارخان - شادمانآپارتمانفروش994,040,000400,000,0001395-05-14
80845تهرانستارخان - بهبودیآپارتمانفروش904,800,000432,000,0001395-05-14
80844تهرانستارخان - شادمهرآپارتمانفروش1205,300,000636,000,0001395-05-14
80462تهرانستارخانآپارتمانفروش1105,000,000550,000,0001395-05-12
Page top