املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک ستارخان

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95575تهرانستارخان، شادمهرآپارتمانفروش1006,000,000600,000,0001396/01/31
95407تهرانشادمانآپارتمانرهن10085,000,0001395/11/28
95330تهرانشادمانآپارتمانرهن و اجاره7085,000,0001395/11/19
95331تهرانپرچماداریرهن و اجاره1101,600,00020,000,0001395/11/02
81012تهرانستارخانآپارتمانفروش1946,000,0001,170,000,0001395/10/24
95235تهرانستارخانآپارتمانفروش1125,500,000616,000,0001395/10/13
95237تهرانستارخانآپارتمانفروش1635,900,000961,700,0001395/10/13
94823تهرانستارخانویلارهن300250,000,0001395/10/09
95182تهرانبهبودیآپارتمانرهن9080,000,0001395/10/09
95049تهرانستارخانمغازهرهن و اجاره20035,000,000230,000,0001395/10/08
95048تهرانستارخاناداریرهن8095,000,0001395/10/08
94893تهرانستارخانآپارتمانفروش1387,000,000966,000,0001395/10/08
94892تهراندربان نو آپارتمانفروش1154,869,000560,000,0001395/10/08
94822تهرانستارخانمغازهرهن و اجاره1518,000,000100,000,0001395/10/07
94824تهرانستارخاناداریرهن و اجاره803,000,00030,000,0001395/10/07
94639تهرانستارخانآپارتمانرهن و اجاره1501,000,00030,000,0001395/10/06
94640تهرانستارخانمغازهرهن و اجاره307,500,00055,000,0001395/10/06
94638تهرانرحیمی اصلآپارتمانرهن130140,000,0001395/10/06
94637تهرانستارخانآپارتمانرهن11080,000,0001395/10/06
94544تهرانستارخانآپارتمانفروش1005,800,000580,000,0001395/10/06
94543تهرانستارخانکلنگیفروش60012,000,0001395/10/06
94525تهرانستارخانمستغلاترهن و اجاره30410,000,000150,000,0001395/10/05
94466تهرانستارخانمغازهرهن و اجاره457,000,00045,000,0001395/10/05
94465تهرانچوب تراشآپارتمانرهن170220,000,0001395/10/05
94467تهرانستارخاناداریرهن و اجاره1702,000,00050,000,0001395/10/05
94339تهرانستارخانآپارتمانفروش685,500,000374,000,0001395/10/04
94338تهرانستارخانآپارتمانفروش994,141,000410,000,0001395/10/04
94337تهرانستارخانآپارتمانفروش1304,900,000637,000,0001395/10/04
82991تهراننصرت غربیکلنگیفروش40012,000,0002,700,000,0001395/10/03
94316تهرانستارخاناداریرهن و اجاره753,000,00050,000,0001395/10/02
Page top