املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک تهران ویلا

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
92763تهران تهران ویلاکلنگیفروش22010,800,0001395/09/17
92407تهرانتهران ویلااداریفروش1127,000,000784,000,0001395/09/15
92307تهرانتهران ویلااداریرهن و اجاره1071,500,00050,000,0001395/09/14
92007تهرانتهران ویلاآپارتمانفروش743,900,000288,600,0001395/09/10
91264تهرانتهران ویلاآپارتمانرهن7575,000,0001395/09/01
90226تهرانتهران ویلاآپارتمانفروش1807,000,0001,260,000,0001395/08/22
89804تهرانتهران ویلااداریرهن75100,000,0001395/08/18
89432تهرانتهران ویلاآپارتمانفروش1005,500,000550,000,0001395/08/13
89206تهرانتهران ویلاآپارتمانرهن و اجاره1292,500,00060,000,0001395/08/11
88870تهرانتهران ویلاویلارهن و اجاره1003,000,000100,000,0001395/08/09
88869تهرانتهران ویلااداریرهن150220,000,0001395/08/09
88781تهرانتهران ویلاآپارتمانرهن12090,000,0001395/08/06
88776تهرانتهران ویلاآپارتمانرهن و اجاره1101,700,00020,000,0001395/08/06
88387تهرانتهران ویلاکلنگیفروش27011,000,0001395/08/04
87573تهرانتهران ویلامغازهرهن و اجاره2007,000,000200,000,0001395/07/26
87425تهرانستار خانآپارتمانرهن و اجاره9512,000,00010,000,0001395/07/25
87317تهرانتهران ویلاآپارتمانفروش1206,000,000720,000,0001395/07/24
87093تهرانتهران ویلاآپارتمانرهن و اجاره1101,400,00025,000,0001395/07/18
86548تهرانتهران ویلاآپارتمانرهن و اجاره1552,000,000170,000,0001395/07/11
86226تهرانتهران ویلامغازهرهن و اجاره205,000,000150,000,0001395/07/06
86054تهرانتهران ویلامغازهرهن و اجاره349,000,00060,000,0001395/07/05
85586تهرانتهران ویلاآپارتمانفروش826,100,000500,200,0001395/06/31
85284تهرانتهران ویلاآپارتمانفروش826,100,000500,200,0001395/06/27
83251تهرانتهران ویلاکلنگیفروش30010,000,0001395-06-07
79515تهرانتهران ویلاآپارتمانفروش1304,500,000585,000,0001395-04-30
72584تهرانتهران ویلاآپارتمانفروش1284,500,000576,000,0001395-04-19
74125تهرانتهران ویلامستغلاتفروش705,800,0001395-02-13
73883تهرانتهران ویلاآپارتمانفروش1005,000,000500,000,0001395-02-11
73410تهرانتهران ویلاآپارتمانفروش1206,000,000720,000,0001395-02-06
73409تهرانتهران ویلاآپارتمانفروش945,400,000507,600,0001395-02-06
Page top