جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
87715تهرانتهران ویلااداریرهن10670,000,0001395/07/27
87573تهرانتهران ویلامغازهرهن و اجاره2007,000,000200,000,0001395/07/26
87425تهرانستار خانآپارتمانرهن و اجاره9512,000,00010,000,0001395/07/25
87317تهرانتهران ویلاآپارتمانفروش1206,000,000720,000,0001395/07/24
87093تهرانتهران ویلاآپارتمانرهن و اجاره1101,400,00025,000,0001395/07/18
86548تهرانتهران ویلاآپارتمانرهن و اجاره1552,000,000170,000,0001395/07/11
86226تهرانتهران ویلامغازهرهن و اجاره205,000,000150,000,0001395/07/06
86054تهرانتهران ویلامغازهرهن و اجاره349,000,00060,000,0001395/07/05
85907تهرانتهران ویلاآپارتمانرهن7590,000,0001395/07/04
85586تهرانتهران ویلاآپارتمانفروش826,100,000500,200,0001395/07/01
85496تهرانتهران ویلاآپارتمانرهن و اجاره751,500,00030,000,0001395/06/29
85365تهرانستار خانمغازهرهن و اجاره206,000,00070,000,0001395/06/28
85284تهرانتهران ویلاآپارتمانفروش826,100,000500,200,0001395/06/27
85177تهرانامام منتظر آپارتمانرهن9090,000,0001395/06/25
85084تهرانتهران ویلاآپارتمانرهن و اجاره1392,500,00060,000,0001395/06/24
83251تهرانتهران ویلاکلنگیفروش30010,000,0001395/06/07
82786تهرانتهران ویلا آپارتمانرهن و اجاره801,000,00037,000,0001395/06/01
79515تهرانتهران ویلاآپارتمانفروش1304,500,000585,000,0001395/04/30
72584تهرانتهران ویلاآپارتمانفروش1284,500,000576,000,0001395/04/19
74125تهرانتهران ویلامستغلاتفروش705,800,0001395/02/13
73883تهرانتهران ویلاآپارتمانفروش1005,000,000500,000,0001395/02/11
73410تهرانتهران ویلاآپارتمانفروش1206,000,000720,000,0001395/02/06
73409تهرانتهران ویلاآپارتمانفروش945,400,000507,600,0001395/02/06
72730تهرانتهران ویلاکلنگیفروش30010,000,000,0001395/01/30
72329تهرانتهران ویلاآپارتمانفروش1456,500,000942,500,0001395/01/25
72331تهرانتهران ویلاآپارتمانفروش874,715,000410,000,0001395/01/25
72013تهرانتهران ویلاآپارتمانفروش1056,000,000630,000,0001395/01/23
71778تهرانتهران ویلاآپارتمانفروش1405,000,000700,000,0001395/01/21
71785تهرانتهران ویلاآپارتمانفروش645,000,000320,000,0001395/01/21
71059تهرانتهران ویلاآپارتمانفروش843,810,000320,000,0001394/12/20
Page top