جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
61809تهرانبلوار دریاآپارتمانفروش11510,500,0001,207,500,0001394/09/05
61823تهرانبلوار دادمانکلنگیفروش27017,000,0003,400,000,0001394/09/05
50434تهرانصادقیه گلابآپارتمانفروش1135,300,000598,900,0001394/07/30
40059تهرانبرق آلستومآپارتمانفروش903,777,000340,000,0001394/02/02
40060تهرانبرق آلستومآپارتمانفروش1856,000,0001,110,000,0001394/02/02
39400تهرانبرق آلستومآپارتمانفروش1535,500,000841,500,0001394/01/26
38245تهرانبرق آلستومآپارتمانفروش114کارشناسیکارشناسی1394/01/15
25827تهرانبرق الستومآپارتمانفروش764,500,000342,000,0001393/08/27
25832تهرانبرق الستوممغازهفروش19150,000,0001393/08/27
24149تهرانبرق الستومآپارتمانفروش1335,200,000691,600,0001393/08/15
24150تهرانبرق آلستومآپارتمانفروش1005,600,000560,000,0001393/08/15
23943تهرانبرق الستومآپارتمانفروش814,000,000324,000,0001393/08/14
22790تهرانبرق آلستومآپارتمانفروش1404,800,000672,000,0001393/08/03
22295تهرانبرق آلستومآپارتمانفروش923,500,000322,000,0001393/07/28
22086تهرانبرق آلستومآپارتمانفروش1033,500,000360,000,0001393/07/26
22087تهرانبرق آلستوممغازهفروش47900,000,0001393/07/26
21341تهرانبرق آلستومآپارتمانفروش1205,000,000600,000,0001393/07/19
20718تهرانبرق آلستومآپارتمانفروش100کارشناسیکارشناسی1393/07/12
20719تهرانستارخاناداریفروش1035,000,000515,000,0001393/07/12
18211تهرانبرق الستومآپارتمانفروش824,300,000352,600,0001393/06/25
16767تهرانبرق الستومآپارتمانفروش834,000,000332,000,0001393/06/17
16217تهرانبرق آلستومآپارتمانفروش985,900,000578,200,0001393/06/13
15697تهرانستارخان آپارتمانفروش1185,000,000590,000,0001393/06/09
15691تهرانستارخانآپارتمانفروش1185,000,000590,000,0001393/06/09
15406تهرانبرق آلستوم - خیابان کاشانی پور آپارتمانفروش854,200,000340,000,0001393/06/01
Page top