املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک پیروزی

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95419تهرانپيروزیمغازهرهن و اجاره91,800,00010,000,0001395/12/30
86623تهراندریاباریآپارتمانفروش542,500,000135,000,0001395/11/07
77762تهرانایرانمهرآپارتمانفروش722,100,000150,000,0001395-05-11
69157تهرانپیروزیآپارتمانفروش51212,000,0001395-01-30
63397تهراننبرد شمالیکلنگیفروش8006,300,0002,646,000,0001394-09-26
63402تهرانبر پیروزیکلنگیفروش2,00016,350,00016,000,000,0001394-09-26
58598تهرانپیروزیمستغلاتفروش3003,700,0001,110,000,0001394-08-03
58599تهرانپیروزیکلنگیفروش1574,700,000733,200,0001394-08-03
58600تهرانپیروزیآپارتمانفروش1013,720,000375,000,0001394-08-03
58083تهراننبرد جنوبیآپارتمانفروش1223,300,000402,600,0001394-07-27
58084تهراننبرد شمالیکلنگیفروش8006,500,0001394-07-27
58115تهرانپیروزی - دهقانمستغلاتفروش2252,990,000650,000,0001394-07-27
57949تهراننبرد شمالیمستغلاتفروش1323,060,000405,000,0001394-07-26
21303تهرانپیروزیآپارتمانفروش702,580,000180,600,0001393-09-10
22803تهراننبرد شمالیآپارتمانفروش1104,000,000440,000,0001393-08-03
22809تهراننبرد شمالیآپارتمانفروش603,800,000228,000,0001393-08-03
22446تهرانپیروزیآپارتمانفروش772,400,000148,800,0001393-07-29
22505تهرانپیروزی - ابوذرآپارتمانفروش683,000,000204,000,0001393-07-29
22118تهرانپیروزی - ابوذرآپارتمانفروش903,200,000288,000,0001393-07-26
22119تهرانپیروزیاداریفروش606,000,000360,000,0001393-07-26
22120تهرانبلوار ابوذرآپارتمانفروش712,500,000177,500,0001393-07-26
22122تهرانپیروزیآپارتمانفروش1076,000,000642,000,0001393-07-26
22123تهرانپیروزیآپارتمانفروش524,200,000218,400,0001393-07-26
22124تهرانپیروزی - شکوفهآپارتمانفروش473,195,000150,000,0001393-07-26
21645تهرانپیروزی - پرستارآپارتمانفروش473,800,000178,600,0001393-07-22
21304تهرانپیروزی - پرستارآپارتمانفروش443,865,000170,000,0001393-07-19
21305تهرانپیروزیآپارتمانفروش452,450,000110,000,0001393-07-19
21306تهرانپیروزیمغازهفروش3014,000,000420,000,0001393-07-19
21325تهرانبلوار ابوذرآپارتمانفروش844,000,000336,000,0001393-07-19
21326تهرانپیروزیآپارتمانفروش703,430,000240,000,0001393-07-19
Page top