املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک نیروی هوایی

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
60813تهراننیروی هواییآپارتمانفروش1683,400,000571,200,0001394-08-26
60524تهراننیروی هواییآپارتمانفروش1544,000,000616,000,0001394-08-24
60525تهراننیروی هواییآپارتمانفروش1504,700,000705,000,0001394-08-24
60526تهراننیروی هواییآپارتمانفروش935,000,000465,000,0001394-08-24
60222تهراننیروی هواییآپارتمانفروش1034,600,000473,800,0001394-08-20
60223تهراننیروی هواییآپارتمانفروش2075,500,0001,138,500,0001394-08-20
58477تهراننیروی هواییآپارتمانفروش1064,500,000477,000,0001394-07-30
58478تهراننیروی هواییآپارتمانفروش1003,500,000350,000,0001394-07-30
58479تهراننیروی هواییآپارتمانفروش953,570,000340,000,0001394-07-30
58498تهراننیروی هواییکلنگیفروش5839,000,0005,247,000,0001394-07-30
58500تهراننیروی هواییآپارتمانفروش753,500,000265,500,0001394-07-30
58226تهراننیروی هواییآپارتمانفروش1045,000,000520,000,0001394-07-28
58237تهراننیروی هواییآپارتمانفروش613,520,000215,000,0001394-07-28
57962تهراننیروی هواییآپارتمانفروش583,000,000174,000,0001394-07-26
57855تهراننیروی هواییآپارتمانفروش1052,900,000304,500,0001394-07-25
57596تهراننیروی هواییآپارتمانفروش624,200,000260,400,0001394-07-22
57597تهراننیروی هواییآپارتمانفروش1675,200,000868,400,0001394-07-22
57673تهراننیروی هواییآپارتمانفروش712,500,000177,500,0001394-07-22
56369تهراننیروی هواییآپارتمانفروش1054,500,000472,500,0001394-07-08
56370تهراننیروی هواییآپارتمانفروش1245,500,000682,000,0001394-07-08
56371تهراننیروی هواییآپارتمانفروش974,000,000388,000,0001394-07-08
54817تهراننیروی هواییآپارتمانفروش1674,350,000726,450,0001394-06-23
54818تهرانفلکه لوزیآپارتمانفروش852,800,000238,000,0001394-06-23
54819تهراننیروی هواییآپارتمانفروش2205,700,0001,254,000,0001394-06-23
54408تهراننیروی هواییآپارتمانفروش1254,000,000500,000,0001394-06-18
54409تهراننیروی هواییآپارتمانفروش823,290,000270,000,0001394-06-18
54413تهراننیروی هواییآپارتمانفروش1125,700,000638,400,0001394-06-18
54060تهراننیروی هواییآپارتمانفروش2005,400,0001,080,000,0001394-06-16
54070تهراننیروی هواییآپارتمانفروش654,500,000292,500,0001394-06-16
52148تهراننیروی هواییآپارتمانفروش753,500,000262,500,0001394-06-01
Page top