املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک نیروی هوایی

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
79659تهرانفلکه لوزیآپارتمانفروش974,650,000451,050,0001395-05-04
67743تهراننیروی هواییآپارتمانفروش1154,450,000511,750,0001394-11-12
67744تهراننیروی هواییمستغلاتفروش4283,971,0001,700,000,0001394-11-12
67745تهراننیروی هواییآپارتمانفروش1185,000,000590,000,0001394-11-12
67012تهراننیروی هواییکلنگیفروش20010,500,0003,150,000,0001394-11-05
67013تهراننیروی هواییکلنگیفروش60012,000,0003,456,000,0001394-11-05
65530تهراننیروی هواییکلنگیفروش5209,000,0002,376,000,0001394-10-16
65531تهراننیروی هواییآپارتمانفروش823,900,000320,000,0001394-10-16
65359تهراننیروی هواییآپارتمانفروش903,300,000297,000,0001394-10-15
65360تهراننیروی هواییآپارتمانفروش1105,000,000550,000,0001394-10-15
65361تهراننیروهواییآپارتمانفروش804,375,000350,000,0001394-10-15
65089تهراننیروی هواییآپارتمانفروش963,550,000340,800,0001394-10-13
65090تهرانمیدان امامتآپارتمانفروش1174,300,000503,100,0001394-10-13
65091تهراننیروی هواییآپارتمانفروش906,650,000600,000,0001394-10-13
64436تهراننیروی هواییآپارتمانفروش855,100,000433,500,0001394-10-06
64437تهراننیروی هواییآپارتمانفروش903,500,000315,000,0001394-10-06
63797تهراننیروی هوایی آپارتمانفروش2006,000,0001,200,000,0001394-10-01
63795تهراننیروی هوایی کلنگیفروش27510,000,0001,650,000,0001394-09-30
63796تهراننیروی هوایی آپارتمانفروش1515,300,000800,000,0001394-09-30
63530تهراننیروی هواییکلنگیفروش2559,000,0001,422,000,0001394-09-28
63531تهراننیروی هواییآپارتمانفروش1434,500,000643,500,0001394-09-28
63264تهراننیروی هواییکلنگیفروش26030,000,0003,900,000,0001394-09-25
63265تهراننیروی هواییآپارتمانفروش1043,850,000400,000,0001394-09-25
62401تهراننیروی هواییکلنگیفروش30010,000,0001,700,000,0001394-09-15
62402تهراننیروی هواییآپارتمانفروش1886,000,0001,128,000,0001394-09-15
61530تهراننیروی هواییآپارتمانفروش14051,500,000720,000,0001394-09-03
61533تهراننیروهواییکلنگیفروش3308,500,0001,462,000,0001394-09-03
61534تهراننیروهواییآپارتمانفروش1345,300,000710,200,0001394-09-03
60805تهراننیروی هواییآپارتمانفروش1683,400,000571,200,0001394-08-26
60806تهراننیروی هواییآپارتمانفروش953,450,000325,000,0001394-08-26
Page top