جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
997تهرانجمهوریآپارتمانفروش112کارشناسیکارشناسی1391/07/17
3507تهرانجمهوري آپارتمانفروش98کارشناسیکارشناسی1391/07/17
3903تهرانجمهوري اداریمعاوضه85کارشناسیکارشناسی1391/07/17
4063تهرانجمهوريمغازهفروش10کارشناسیکارشناسی1391/07/17
6979تهرانجمهوري اداریمعاوضه85کارشناسیکارشناسی1391/07/17
7034تهرانجمهوري اداریفروش72کارشناسیکارشناسی1391/07/17
8534تهرانجمهوري اداریفروش120کارشناسیکارشناسی1391/07/17
8554تهرانجمهوري مغازهفروش12کارشناسیکارشناسی1391/07/17
13063تهرانجمهوری - ميدان جمهوریآپارتمانفروش902,700,000243,000,0001391/07/13
12837تهرانجمهوری - تقاطع حافظاداریفروش544,800,000260,000,0001391/07/08
13018تهرانجمهوری - خیابان باستان شمالیآپارتمانفروش892,150,000190,000,0001391/07/05
12916تهرانجمهوری - خيابان باستانآپارتمانفروش372,080,00077,000,0001391/06/19
12736تهرانسعدی شمالیمغازهفروش4010,000,000400,000,0001391/05/23
Page top