جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
86431تهرانخیابان رازیمغازهرهن و اجاره171,600,00010,000,0001395/07/10
83241تهرانجمهوریمغازهفروش6600,000,0001395/06/26
83565تهرانجمهمریاداریرهن و اجاره622,000,00010,000,0001395/06/09
80376تهرانجمهوریآپارتمانفروش753,500,000260,000,0001395/05/11
75563تهرانجمهوریمغازهرهن و اجاره6615,000,000100,000,0001395/05/06
78897تهرانساسانکلنگیفروش1067,6007701395/04/25
78157تهرانجمهوریکلنگیفروش90021,000,000190,000,000,0001395/04/19
74761تهرانجمهوری مغازهفروش12180,000,0001395/03/05
72323تهرانآذربایجانآپارتمانفروش623,467,000215,000,0001395/01/25
65982تهرانجمهوریمغازهفروش1863,000,0001,151,000,0001394/10/22
60343تهرانباستان شمالیآپارتمانفروش250کارشناسیکارشناسی1394/08/21
60031تهرانحافظآپارتمانفروش805,000,000400,000,0001394/08/18
60032تهرانحافظآپارتمانفروش605,000,000300,000,0001394/08/18
38227تهرانجمهوری - حافظمغازهفروش288,900,000250,000,0001394/01/11
33248تهرانجمهوری مغازهفروش1423,000,000320,000,0001393/12/05
31931تهرانجمهوریمستغلاتفروش2,60045,000,000,0001393/10/24
23406تهرانجمهوری آپارتمانفروش643,500,000223,000,0001393/08/07
23219تهرانجمهوری آپارتمانفروش663,800,000250,000,0001393/08/06
21003تهرانجمهوری - پاستورآپارتمانفروش664,000,000264,000,0001393/07/16
17221تهرانجمهوري آپارتمانفروش643,000,000190,000,0001393/06/19
17230تهرانجمهوری آپارتمانفروش463,500,000161,000,0001393/06/19
16862تهرانجمهوريتجاریفروش12815,000,0001,920,000,0001393/06/17
16250تهرانجمهوري آپارتمانفروش444,090,000180,000,0001393/06/13
14916تهرانخیابان جمهوریآپارتمانفروش443,800,000165,000,0001393/03/01
14540تهرانجمهوری - خیابان حافظمغازهفروش14020,000,0002,800,000,0001392/11/20
14413تهرانجمهوری - انتهای گلشنآپارتمانفروش603,000,000180,000,0001392/10/18
13857تهرانخیابان جمهوریتجاریفروش65کارشناسیکارشناسی1392/03/22
13381تهرانخیابان جمهوریاداریفروش673,500,000234,000,0001391/10/11
632تهرانجمهوریویلافروش235کارشناسیکارشناسی1391/07/17
646تهرانجمهوریکلنگیفروش220کارشناسیکارشناسی1391/07/17
Page top