جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
74067تهرانآذربایجانآپارتمانفروش773,400,000285,000,0001395/02/12
58327تهرانآذربایجانآپارتمانفروش773,400,000290,000,0001394/07/29
58324تهرانآذربایجانآپارتمانفروش59180,000,0001394/07/28
48245تهرانرودکی شمالیآپارتمانفروش583,000,000185,000,0001394/04/26
33754تهرانرودکیآپارتمانفروش553,000,000165,000,0001394/02/05
38965تهرانرودکیآپارتمانفروش615,000,000305,000,0001394/01/23
38747تهرانرودکی - هاشمیآپارتمانفروش343,300,000115,000,0001394/01/20
23683تهرانرودکی(سلسبیل)آپارتمانفروش522,405,000125,000,0001393/08/10
22142تهرانآزادی - 4 راه بهبودیآپارتمانفروش703,785,000265,000,0001393/07/26
15584تهران رودکی (سلسبیل)آپارتمانفروش1273,750,000496,000,0001393/06/08
13318تهرانخوش - هاشمیآپارتمانفروش512,900,000159,000,0001391/10/06
4002تهرانرودكی (سلسبيل)آپارتمانفروش721,870,000134,500,0001391/05/20
7330تهرانرودكی (سلسبيل) آپارتمانفروش1361,350,000190,000,0001391/05/20
7656تهرانرودكی (سلسبيل) آپارتمانفروش531,830,00097,000,0001391/05/20
Page top