جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
30898تهرانقصرالدشتمغازهفروش15010,000,0001394/07/15
53229تهراندامپزشکیکلنگیفروش50کارشناسیکارشناسی1394/06/09
23679تهراندامپزشکیآپارتمانفروش632,860,000180,000,0001393/10/23
27869تهراناستاد معینآپارتمانفروش1001,850,000185,000,0001393/09/19
24697تهراندامپزشکیآپارتمانفروش453,600,000162,000,0001393/08/19
22797تهراندامپزشکی آپارتمانفروش453,450,000170,000,0001393/08/03
17238تهراندامپزشکیآپارتمانفروش513,000,000150,000,0001393/06/19
16393تهران دامپزشکیآپارتمانفروش802,750,000220,000,0001393/06/14
15046تهرانخیابان دامپزشکیآپارتمانفروش1002,000,000120,000,0001393/03/24
14963تهرانخیابان دامپزشکیآپارتمانفروش503,220,000160,000,0001393/03/10
14837تهرانخیابان دامپزشکی آپارتمانفروش363,300,000120,000,0001393/02/17
13064تهراندامپزشكی - كوچه آذربايجانآپارتمانفروش552,057,000114,000,0001391/07/13
12912تهراندامپزشکی - كوچه نجفیآپارتمانفروش501,760,00088,000,0001391/06/19
12858تهران خیابان جيحون - دامپزشکیآپارتمانفروش652,200,000160,000,0001391/06/12
Page top