جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
76695تهرانکاظمی (تیموری)آپارتمانفروش40کارشناسیکارشناسی1395/03/30
74090تهرانحسام الدینآپارتمانفروش622,100,000130,000,0001395/03/30
75611تهرانامام خمینیآپارتمانفروش642,600,000166,400,0001395/03/16
71250تهرانجیحونآپارتمانفروش692,950,000205,000,0001395/02/13
69623تهرانجیحونآپارتمانفروش4177,000,000149,000,0001394/12/02
39572تهرانانتهای خ جیحونمغازهفروش605,000,000300,000,0001394/08/15
56993تهرانجیحونآپارتمانفروش462,800,000129,000,0001394/07/14
53685تهرانجیحونآپارتمانفروش433,100,000134,000,0001394/06/14
50118تهرانجیحونآپارتمانفروش60115,000,000115,000,0001394/05/27
47017تهرانجیحون - دامپزشکیآپارتمانفروش542,800,000170,000,0001394/04/08
44708تهرانامام خمینیآپارتمانفروش433,500,000150,000,0001394/03/21
40106تهرانجیحونآپارتمانفروش502,750,000142,000,0001394/02/05
38672تهرانجیحونآپارتمانفروش492,770,000136,000,0001394/01/19
37517تهرانجیحونآپارتمانفروش492,770,000136,000,0001393/12/16
37280تهرانجیحونآپارتمانفروش522,750,000143,000,0001393/12/13
37040تهرانجیحونآپارتمانفروش522,750,000143,000,0001393/12/11
36793تهرانجیحونآپارتمانفروش522,750,000143,000,0001393/12/09
36547تهرانجیحونآپارتمانفروش522,750,000143,000,0001393/12/06
36039تهرانجیحونآپارتمانفروش522,750,000143,000,0001393/12/02
35795تهرانجیحونآپارتمانفروش522,750,000143,000,0001393/11/29
35463تهرانجیحونآپارتمانفروش522,750,000143,000,0001393/11/27
13084تهرانجيحونآپارتمانفروش653,650,000237,250,0001393/11/25
35228تهرانجیحونآپارتمانفروش653,650,000237,250,0001393/11/25
35226تهرانجیحونآپارتمانفروش432,650,000129,000,0001393/11/24
35169تهرانجیحون - مرتضویآپارتمانفروش522,750,000143,000,0001393/11/23
34657تهرانجیحون - مرتضویآپارتمانفروش522,750,000143,000,0001393/11/19
25403تهرانجیحونآپارتمانفروش822,100,000172,200,0001393/08/24
24696تهرانجیحون - کمیلآپارتمانفروش452,600,000116,200,0001393/08/19
23412تهرانقصرالدشت آپارتمانفروش463,700,000185,000,0001393/08/07
23095تهرانجیحونآپارتمانفروش66کارشناسیکارشناسی1393/08/05
Page top