جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
28155تهرانکامرانیه جنوبیکلنگیفروش21030,000,0006,300,000,0001393/09/23
27763تهرانکامرانیهکلنگیفروش21716,000,0003,472,000,0001393/09/19
26763تهرانکامرانیهآپارتمانفروش23025,000,0005,750,000,0001393/09/10
26821تهرانکامرانیهآپارتمانفروش20514,500,0002,972,500,0001393/09/10
25484تهرانکامرانیه جنوبیکلنگیفروش78023,000,00017,940,000,0001393/08/25
25500تهرانکامرانیه جنوبیآپارتمانفروش869,500,000817,000,0001393/08/25
24335تهرانکامرانیهآپارتمانفروش10010,000,0001,000,000,0001393/08/18
23826تهرانکامرانیه جنوبیآپارتمانفروش1156,000,000690,000,0001393/08/11
23840تهرانکامرانیه جنوبیکلنگیفروش1,00023,000,00023,000,000,0001393/08/11
21814تهرانکامرانیهاداریفروش9513,800,0001,311,000,0001393/07/24
21815تهرانکامرانیه شمالیآپارتمانفروش6014,000,000840,000,0001393/07/24
21816تهرانکامرانیهکلنگیفروش27722,000,0004,994,000,0001393/07/24
21817تهرانکامرانیهاداریفروش5619,650,0001,100,000,0001393/07/24
21424تهرانکامرانیهآپارتمانفروش110کارشناسیکارشناسی1393/07/20
21425تهرانکامرانیهآپارتمانفروش31612,000,0003,792,000,0001393/07/20
21159تهرانکامرانیهمستغلاتفروش24014,000,0001393/07/17
21160تهرانکامرانیهآپارتمانفروش20016,000,0001393/07/17
21161تهرانکامرانیهآپارتمانفروش8810,000,000880,000,0001393/07/17
20043تهرانکامرانیه آپارتمانفروش2508,500,0002,125,000,0001393/07/07
20046تهرانکامرانیه آپارتمانفروش10011,000,0001,100,000,0001393/07/07
19321تهرانکامرانیه جنوبیکلنگیفروش30022,000,0006,094,000,0001393/07/01
18880تهرانکامرانیهآپارتمانفروش809,000,000720,000,0001393/06/30
18881تهرانکامرانیهمستغلاتفروش2,40016,000,0001393/06/30
18882تهرانکامرانیهآپارتمانفروش909,000,000810,000,0001393/06/30
18883تهرانکامرانیهآپارتمانفروش11510,000,0001,150,000,0001393/06/30
17610تهرانکرمان جنوبیآپارتمانفروش1719,000,0001,539,000,0001393/06/22
17415تهرانکامرانیه جنوبیآپارتمانفروش14017,500,0002,450,000,0001393/06/21
17416تهرانکامرانیه مستغلاتفروش1709,500,0001393/06/21
16519تهرانکامرانیه جنوبی آپارتمانفروش13516,000,0002,160,000,0001393/06/15
16551تهرانکامرانیه کلنگیفروش73823,000,00016,974,000,0001393/06/15
Page top