جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
36096تهرانکامرانیه جنوبیآپارتمانفروش1256,500,000812,499,9681393/12/02
36097تهرانکامرانیه جنوبیکلنگیفروش23825,000,0005,950,000,0001393/12/02
34596تهرانکامرانیه شمالیآپارتمانفروش27012,500,0003,375,000,0001393/11/19
34597تهرانکامرانیه جنوبیآپارتمانفروش11614,000,0001,624,000,0001393/11/19
32985تهرانکامرانیهآپارتمانفروش1618,500,0001,368,500,0001393/11/05
32600تهرانکامرانیه شمالیآپارتمانفروش19515,000,0002,925,000,0001393/11/01
32284تهرانکامرانیه جنوبیآپارتمانفروش11615,520,0001,800,000,0001393/10/29
32298تهرانکامرانیه جنوبیکلنگیفروش15222,000,00060,940,000,0001393/10/29
31952تهرانکامرانیه جنوبیآپارتمانفروش2008,000,0001,600,000,0001393/10/25
31852تهرانکامرانیهآپارتمانفروش15516,500,0002,557,500,0001393/10/24
31786تهرانکامرانیهاداریفروش23011,000,0001,045,000,0001393/10/24
31750تهرانکامرانیهاداریفروش9511,000,0001,045,000,0001393/10/23
30715تهرانکامرانیه جنوبیآپارتمانفروش17514,500,0002,537,500,0001393/10/15
30756تهرانکامرانیه جنوبیمستغلاتفروش24014,000,0001393/10/15
30306تهرانکامرانیهآپارتمانفروش21011,500,0002,415,000,0001393/10/11
30312تهرانکامرانیه شمالیآپارتمانفروش29019,000,0005,510,000,0001393/10/11
30346تهرانکامرانیه شمالیآپارتمانفروش1589,500,0001,501,000,0001393/10/11
29922تهرانکامرانیهآپارتمانفروش2038,000,0001,624,000,0001393/10/09
29944تهرانکامرانیهآپارتمانفروش2509,000,0002,250,000,0001393/10/09
29898تهرانکامرانیه جنوبیآپارتمانفروش15013,000,0001,950,000,0001393/10/08
29510تهرانکامرانیه جنوبیآپارتمانفروش1059,100,000955,500,0001393/10/06
28923تهرانکامرانیهاداریفروش12012,000,0001,440,000,0001393/10/01
28955تهرانکامرانیهآپارتمانفروش346کارشناسیکارشناسی1393/10/01
28613تهرانکامرانیهکلنگیفروش74023,000,00017,020,000,0001393/09/27
28048تهرانکامرانیهاداریفروش1088,500,000918,000,0001393/09/23
28055تهرانکامرانیهآپارتمانفروش21219,000,0004,028,000,0001393/09/23
28059تهرانکامرانیه جنوبیکلنگیفروش53223,500,00012,502,000,0001393/09/23
28155تهرانکامرانیه جنوبیکلنگیفروش21030,000,0006,300,000,0001393/09/23
27763تهرانکامرانیهکلنگیفروش21716,000,0003,472,000,0001393/09/19
26763تهرانکامرانیهآپارتمانفروش23025,000,0005,750,000,0001393/09/10
Page top