جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
48768تهرانکامرانیهآپارتمانفروش14713,605,0002,000,000,0001394/04/29
48769تهرانکامرانیه جنوبیآپارتمانفروش1737,000,0001,211,000,0001394/04/29
48379تهرانکامرانیهآپارتمانفروش19016,000,0003,000,000,0001394/04/23
48114تهرانکامرانیه جنوبیآپارتمانفروش1137,200,000813,600,0001394/04/21
48115تهرانکامرانیه شمالیآپارتمانفروش41012,000,0004,920,000,0001394/04/21
47912تهرانکامرانیه جنوبیکلنگیفروش1,36523,000,00023,000,000,0001394/04/18
47292تهرانکامرانیه جنوبیآپارتمانفروش20015,000,0003,000,000,0001394/04/10
47293تهرانکامرانیه شمالیآپارتمانفروش14518,000,0002,610,000,0001394/04/10
47294تهرانکامرانیه شمالیآپارتمانفروش18514,000,0002,590,000,0001394/04/10
47295تهرانکامرانیهآپارتمانفروش10013,500,0001,350,000,0001394/04/10
45776تهرانکامرانیه شمالیآپارتمانفروش10012,000,0001,200,000,0001394/03/30
45777تهرانکامرانیه جنوبیآپارتمانفروش17210,000,0001,720,000,0001394/03/30
44118تهرانکامرانیه جنوبیآپارتمانفروش908,500,000765,000,0001394/03/12
44119تهرانکامرانیه جنوبیآپارتمانفروش12016,000,0001,920,000,0001394/03/12
44120تهرانکامرانیهآپارتمانفروش11623,000,0002,668,000,0001394/03/12
43904تهرانکامرانیه شمالیآپارتمانفروش22015,000,0003,300,000,0001394/03/10
43912تهرانکامرانیهمستغلاتفروش2,60020,000,0001394/03/10
43695تهرانکامرانیه جنوبیآپارتمانفروش19213,000,0002,496,000,0001394/03/07
43288تهرانکامرانیهآپارتمانفروش2038,500,0001,725,500,0001394/03/05
43289تهرانکامرانیهآپارتمانفروش1195,500,000654,500,0001394/03/05
43301تهرانکامرانیه جنوبیآپارتمانفروش16010,000,0001,600,000,0001394/03/05
42938تهرانکامرانیه جنوبیآپارتمانفروش62025,000,0006,875,000,0001394/03/03
42918تهرانکامرانیهآپارتمانفروش757,500,000562,500,0001394/03/03
42320تهرانکامرانیه شمالیآپارتمانفروش11715,000,0001,755,000,0001394/02/28
42321تهرانکامرانیه شمالیآپارتمانفروش20014,000,0001394/02/28
41941تهرانکامرانیه جنوبیکلنگیفروش21030,000,0001394/02/23
41943تهرانکامرانیه جنوبیکلنگیفروش60025,000,0006,875,000,0001394/02/23
41944تهرانکامرانیه شمالیآپارتمانفروش41011,300,0004,633,000,0001394/02/23
41553تهرانکامرانیه جنوبیکلنگیفروش27525,000,0001394/02/21
41036تهرانکامرانیه جنوبیکلنگیفروش1,00023,000,0001394/02/16
Page top