جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
78383تهرانکامرانیه جنوبیآپارتمانفروش14010,700,0001,498,000,0001395/04/21
78382تهرانکامرانیه شمالیآپارتمانفروش20012,500,0001395/04/21
78379تهرانکامرانیهآپارتمانفروش12013,500,0001,620,000,0001395/04/21
75651تهرانکامرانیه شمالیآپارتمانفروش20013,000,0002,600,000,0001395/03/16
75627تهرانکامرانیه جنوبیآپارتمانفروش20013,500,0001395/03/16
74632تهرانکامرانیهمستغلاترهن و اجاره70039,000,000120,000,0001395/02/22
74267تهرانکامرانیهآپارتمانفروش22015,500,0001395/02/14
74282تهرانکامرانیهآپارتمانفروش1129,000,0001,008,000,0001395/02/14
74289تهرانکامرنیه جنوبیآپارتمانفروش1607,500,0001,200,000,0001395/02/14
73275تهرانکامرانیهآپارتمانفروش1558,500,0001,317,500,0001395/02/05
72870تهرانکامرانیه جنوبیآپارتمانمعاوضه1137,200,000813,600,0001395/01/31
72218تهرانکامرانیه جنوبیآپارتمانفروش1066,000,000636,000,0001395/01/24
71514تهرانکامرانیه آپارتمانفروش13515,000,0002,025,000,0001395/01/16
71315تهرانکامرانیهآپارتمانفروش14511,500,0001395/01/14
69558تهرانکامرانیهآپارتمانفروش14212,000,0001,704,000,0001394/12/02
68232تهرانکامرانیه جنوبیآپارتمانفروش1009,500,000950,000,0001394/11/18
65121تهرانکامرانیه شمالیآپارتمانفروش12710,000,0001,270,000,0001394/10/13
64233تهرانکامرانیه جنوبیکلنگیفروش51020,000,0001394/10/03
59463تهرانکامرانیهآپارتمانفروش20020,000,0001394/08/13
59476تهرانکامرانیهآپارتمانفروش21013,500,0002,835,000,0001394/08/13
58750تهرانکامرانیه شمالیآپارتمانفروش23115,000,0003,465,000,0001394/08/05
58492تهرانکامرانیه جنوبیآپارتمانفروش24510,000,0002,450,000,0001394/07/30
58508تهرانکامرانیه شمالیآپارتمانفروش10012,000,0001,200,000,0001394/07/30
56263تهرانکامرانیه جنوبیآپارتمانفروش1066,000,000636,000,0001394/07/07
56264تهرانکامرانیه جنوبیآپارتمانفروش25017,000,0004,250,000,0001394/07/07
54419تهرانکامرانیه جنوبیآپارتمانفروش2009,000,0001,800,000,0001394/06/18
54420تهرانکامرانیه شمالیآپارتمانفروش29018,000,0005,220,000,0001394/06/18
50612تهرانکامرانیه جنوبیآپارتمانفروش1137,950,000898,350,0001394/05/13
50613تهرانکامرانیه شمالیآپارتمانفروش1195,500,000654,500,0001394/05/13
48768تهرانکامرانیهآپارتمانفروش14713,605,0002,000,000,0001394/04/29
Page top