املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک کامرانیه

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
86269تهرانکامرانیه شمالیمغازهاجاره15690,000,0001395/07/06
85805تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1009,500,000950,000,0001395/07/04
85744تهرانکامرانیهکلنگیفروش53223,000,0001395/07/03
85746تهرانکامرانیه جنوبیآپارتمانفروش20011,000,0002,200,000,0001395/07/03
85745تهرانکامرنیه شمالیآپارتمانفروش25021,000,0005,250,000,0001395/07/03
84988تهرانکامرانیه جنوبیآپارتمانفروش19211,000,0002,112,000,0001395/06/24
84987تهرانکامرانیه جنوبیآپارتمانفروش1788,500,0001,513,000,0001395/06/24
83930تهرانکامرانیه جنوبیآپارتمانفروش879,000,000774,000,0001395/06/13
83929تهرانکامرانیه جنوبیآپارتمانفروش30017,500,0001395/06/13
83030تهرانکامرانیه جنوبیآپارتمانفروش1648,000,0001,312,000,0001395-06-03
83027تهرانکامرانیه جنوبیآپارتمانفروش1069,000,000954,000,0001395-06-03
83020تهرانکامرانیهآپارتمانفروش24514,000,0001395-06-03
82372تهرانکامرانیه شمالیکلنگیفروش9025,000,0001395-05-27
82366تهرانکامرانیهآپارتمانفروش1129,000,0001,008,000,0001395-05-27
82030تهرانکامرانیهآپارتمانفروش24010,000,0002,400,000,0001395-05-25
82024تهرانکامرانیهآپارتمانفروش19516,000,0001395-05-25
81716تهرانکامرانیه شمالیآپارتمانفروش38122,000,0008,382,000,0001395-05-21
81712تهرانکامرانیهآپارتمانفروش20020,000,0001395-05-21
81047تهرانکامرانیه شمالیکلنگیفروش3,00019,000,00057,000,000,0001395-05-17
81039تهرانکامرانیهآپارتمانفروش1339,022,0001,200,000,0001395-05-17
80654تهرانکامرانیهآپارتمانفروش1618,500,0001,368,500,0001395-05-13
80003تهرانکامرانیهآپارتمانفروش9312,500,0001,162,500,0001395-05-05
79375تهرانکامرانیه جنوبیآپارتمانفروش1137,200,000813,600,0001395-04-29
79054تهرانکامرانیه جنوبیآپارتمانفروش17211,000,0001,892,000,0001395-04-27
78642تهرانکامرانیه شمالیآپارتمانفروش9311,000,0001,023,000,0001395-04-23
78383تهرانکامرانیه جنوبیآپارتمانفروش14010,700,0001,498,000,0001395-04-21
78382تهرانکامرانیه شمالیآپارتمانفروش20012,500,0001395-04-21
78379تهرانکامرانیهآپارتمانفروش12013,500,0001,620,000,0001395-04-21
75627تهرانکامرانیه جنوبیآپارتمانفروش20013,500,0001395-03-16
74267تهرانکامرانیهآپارتمانفروش22015,500,0001395-02-14
Page top