جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
85743تهرانکامرانیه جنوبیآپارتمانفروش1607,000,0001,120,000,0001395/07/03
85207تهرانکامرانیه جنوبیآپارتمانرهن و اجاره854,800,00050,000,0001395/06/25
85209تهرانکامرانیه جنوبیآپارتمانرهن و اجاره1726,000,00080,000,0001395/06/25
85208تهرانکامرانیه شمالیاداریرهن و اجاره686,000,00020,000,0001395/06/25
84988تهرانکامرانیه جنوبیآپارتمانفروش19211,000,0002,112,000,0001395/06/24
84987تهرانکامرانیه جنوبیآپارتمانفروش1788,500,0001,513,000,0001395/06/24
84507تهرانکامرانیهآپارتمانرهن210550,000,0001395/06/16
84512تهرانبلوار اندرزگواداریرهن و اجاره1255,000,000150,000,0001395/06/16
84139تهرانکامرانیه جنوبیآپارتمانرهن و اجاره2407,500,000100,000,0001395/06/14
83930تهرانکامرانیه جنوبیآپارتمانفروش879,000,000774,000,0001395/06/13
83928تهرانکامرانیه شمالیآپارتمانفروش19310,700,0002,065,100,0001395/06/13
83929تهرانکامرانیه جنوبیآپارتمانفروش30017,500,0001395/06/13
83867تهرانکامرانیه شمالیمغازهرهن و اجاره15390,000,000400,000,0001395/06/11
83772تهرانکامرانیهآپارتمانرهن210600,000,0001395/06/10
83771تهرانکامرنیه جنوبیآپارتمانرهن112230,000,0001395/06/10
83603تهرانکامرانیهآپارتمانرهن140230,000,0001395/06/09
83599تهرانبر اندرزگواداریرهن و اجاره1068,000,00020,000,0001395/06/09
83550تهرانکامرانیه شمالیآپارتمانرهن و اجاره936,000,00050,000,0001395/06/09
83377تهرانکامرانیهآپارتمانرهن و اجاره1402,000,000230,000,0001395/06/07
83368تهرانکامرانیه جنوبیآپارتمانرهن205700,000,0001395/06/07
83163تهرانکامرانیه جنوبیآپارتمانرهن212750,000,0001395/06/04
83030تهرانکامرانیه جنوبیآپارتمانفروش1648,000,0001,312,000,0001395/06/03
83027تهرانکامرانیه جنوبیآپارتمانفروش1069,000,000954,000,0001395/06/03
83020تهرانکامرانیهآپارتمانفروش24514,000,0001395/06/03
82824تهرانکامرانیه جنوبیآپارتمانرهن و اجاره1503,500,00080,000,0001395/06/01
82372تهرانکامرانیه شمالیکلنگیفروش9025,000,0001395/05/27
82366تهرانکامرانیهآپارتمانفروش1129,000,0001,008,000,0001395/05/27
82030تهرانکامرانیهآپارتمانفروش24010,000,0002,400,000,0001395/05/25
82024تهرانکامرانیهآپارتمانفروش19516,000,0001395/05/25
81716تهرانکامرانیه شمالیآپارتمانفروش38122,000,0008,382,000,0001395/05/21
Page top