جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
88662تهرانکامرانیه جنوبیاداریرهن و اجاره1068,000,00020,000,0001395/08/05
88661تهرانکامرانی شمالیمغازهرهن و اجاره9460,000,000300,000,0001395/08/05
88660تهرانکامرانیه شمالیآپارتمانرهن و اجاره1203,500,000150,000,0001395/08/05
88659تهرانکامرانیهاداریرهن70170,000,0001395/08/05
88512تهرانکامرانیه شمالیکلنگیفروش16025,000,0001395/08/05
88524تهرانکامرانیه جنوبی کلنگیفروش53223,000,0001395/08/05
88523تهرانکامرانیه جنوبیآپارتمانفروش1729,000,0001,548,000,0001395/08/05
88522تهرانکامرانیهآپارتمانفروش12013,000,0001,560,000,0001395/08/05
88474تهرانکامرانیه شمالیاداریرهن و اجاره30015,000,000100,000,0001395/08/04
88021تهرانکامرانیه جنوبیآپارتمانفروش1739,500,0001,643,500,0001395/08/02
88020تهرانکامرانیه شمالیآپارتمانفروش9312,500,0001,162,500,0001395/08/02
88019تهرانکامرانیه شمالیآپارتمانفروش13211,000,0001,452,000,0001395/08/02
88016تهرانکامرانیه جنوبیآپارتمانرهن200300,000,0001395/08/01
84506تهرانبلوار اندرزگوآپارتمانرهن110170,000,0001395/07/27
87650تهرانکامرانیه شمالیآپارتمانفروش228کارشناسیکارشناسی1395/07/27
87645تهرانکامرانیهآپارتمانمعاوضه1,23014,500,0001395/07/27
87649تهرانکامرانیه جنوبیآپارتمانفروش18014,500,0002,610,000,0001395/07/27
87437تهرانکامرانیه جنوبیآپارتمانرهن و اجاره852,500,00026,000,0001395/07/25
87318تهرانکامرانیه جنوبیآپارتمانفروش16017,000,0001395/07/25
87319تهرانکامرانیه شمالیآپارتمانفروش228کارشناسیکارشناسی1395/07/25
87241تهرانکامرانیه جنوبیآپارتمانرهن و اجاره2407,500,000100,000,0001395/07/19
86815تهرانکامرانیه شمالیآپارتمانرهن و اجاره1857,000,000100,000,0001395/07/14
86714تهرانکامرانیه جنوبیآپارتمانرهن200450,000,0001395/07/13
86584تهرانکامرانیهآپارتمانرهن و اجاره1401,500,000250,000,0001395/07/11
86269تهرانکامرانیه شمالیمغازهاجاره15690,000,0001395/07/06
86268تهرانکامرانیه شمالیآپارتمانرهن و اجاره30015,000,000200,000,0001395/07/06
85805تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1009,500,000950,000,0001395/07/04
85744تهرانکامرانیهکلنگیفروش53223,000,0001395/07/03
85746تهرانکامرانیه جنوبیآپارتمانفروش20011,000,0002,200,000,0001395/07/03
85745تهرانکامرنیه شمالیآپارتمانفروش25021,000,0005,250,000,0001395/07/03
Page top