جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
28361تهرانآجودانیهآپارتمانفروش805,125,000410,000,0001393/09/25
28364تهرانآجودانیهآپارتمانفروش958,000,000760,000,0001393/09/25
28040تهرانکاشانکآپارتمانفروش94کارشناسیکارشناسی1393/09/23
28044تهرانآجودانیهآپارتمانفروش19112,500,0001393/09/23
28054تهرانکاشانککلنگیفروش192کارشناسیکارشناسی1393/09/23
28064تهرانکاشانکآپارتمانفروش907,500,000675,000,0001393/09/23
28174تهرانآجودانیهکلنگیفروش326کارشناسیکارشناسی1393/09/23
27742تهرانکاشانکآپارتمانفروش15516,000,0002,480,000,0001393/09/19
27759تهرانکاشانککلنگیفروش330کارشناسیکارشناسی1393/09/19
27210تهرانکاشانکآپارتمانفروش1809,100,0001,638,000,0001393/09/13
27211تهرانآجودانیهآپارتمانفروش32512,000,0003,900,000,0001393/09/13
26439تهرانآجودانيه آپارتمانفروش18210,000,0001,820,000,0001393/09/08
26506تهرانآجودانيه آپارتمانفروش958,000,000760,000,0001393/09/08
26337تهرانکاشانکآپارتمانفروش805,125,000410,000,0001393/09/02
26349تهرانکاشانکآپارتمانفروش1496,800,0001,013,200,0001393/09/02
25771تهرانآجودانیهآپارتمانفروش24514,000,0003,430,000,0001393/08/26
25772تهرانآجودانیهآپارتمانفروش19011,000,0002,090,000,0001393/08/26
25080تهرانآجودانیهآپارتمانفروش1438,500,0001,215,500,0001393/08/21
25081تهرانآجودانیهآپارتمانفروش1126,000,000672,000,0001393/08/21
25082تهرانآجودانیهکلنگیفروش1,20020,000,00024,000,000,0001393/08/21
24124تهرانآجودانیهآپارتمانفروش18311,000,0002,013,000,0001393/08/15
24125تهرانآجودانیهآپارتمانفروش1359,000,0001,215,000,0001393/08/15
23795تهرانکاشانکآپارتمانفروش915,500,000500,500,0001393/08/11
23799تهرانکاشانکآپارتمانفروش10015,000,0001,500,000,0001393/08/11
23809تهرانکاشانکآپارتمانفروش1004,000,000400,000,0001393/08/11
23916تهرانآجودانیهکلنگیفروش20220,000,0004,040,000,0001393/08/11
23917تهرانآجودانیهآپارتمانفروش1949,200,0001,784,800,0001393/08/11
23503تهرانآجودانیهآپارتمانفروش14611,200,0001,635,200,0001393/08/08
23504تهرانآجودانیهکلنگیفروش10520,000,0001393/08/08
22271تهرانآجودانیهآپارتمانفروش19014,000,0002,660,000,0001393/07/28
Page top