جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
37189تهرانآجودانیهآپارتمانفروش5810,000,000580,000,0001393/12/13
36836تهرانآجودانیهآپارتمانفروش1209,000,0001,035,000,0001393/12/09
36839تهرانآجودانیهآپارتمانفروش16013,000,0002,080,000,0001393/12/09
34552تهرانآجودانیهآپارتمانفروش2009,000,0001,800,000,0001393/11/19
34553تهرانآجودانیهآپارتمانفروش19112,500,0001,387,500,0001393/11/19
33787تهرانآجودانیهآپارتمانفروش16410,400,0001,705,600,0001393/11/12
33516تهرانآجودانیهآپارتمانفروش1209,000,0001,080,000,0001393/11/08
32942تهرانآجودانیهآپارتمانفروش857,600,000646,000,0001393/11/05
32943تهرانآجودانیهآپارتمانفروش508,000,000400,000,0001393/11/05
32804تهرانآجودانیهآپارتمانفروش20511,500,0002,357,500,0001393/11/04
32814تهرانآجودانیهآپارتمانفروش32013,000,0004,160,000,0001393/11/04
32246تهرانآجودانیهآپارتمانفروش12511,000,0001,375,000,0001393/10/29
32243تهرانآجودانیهآپارتمانفروش5810,000,000580,000,0001393/10/28
32113تهرانآجودانیهآپارتمانفروش976,700,000650,000,0001393/10/27
31520تهرانآجودانیهآپارتمانفروش21012,000,0002,520,000,0001393/10/22
31582تهرانآجودانیهآپارتمانفروش35013,000,0004,550,000,0001393/10/22
31371تهرانآجودانیهآپارتمانفروش32013,000,0004,160,000,0001393/10/21
31046تهرانآجودانیهآپارتمانفروش14610,500,0001,533,000,0001393/10/18
30849تهرانآجودانیهآپارتمانفروش589,500,000550,000,0001393/10/16
30674تهرانکاشانکآپارتمانفروش200کارشناسیکارشناسی1393/10/15
30735تهرانکاشانکآپارتمانفروش834,350,000360,000,0001393/10/15
30469تهرانآجودانیهآپارتمانفروش26510,000,0002,650,000,0001393/10/14
30342تهرانکاشانکآپارتمانفروش10011,000,0001,100,000,0001393/10/11
30100تهرانآجودانیهآپارتمانفروش1037,000,000721,000,0001393/10/10
29845تهرانآجودانیهآپارتمانفروش18714,000,0001393/10/08
29641تهرانآجودانیهآپارتمانفروش32017,000,0005,440,000,0001393/10/07
29159تهرانآجودانیهآپارتمانفروش2059,000,0001,845,000,0001393/10/03
28940تهرانکاشانکآپارتمانفروش7510,000,000750,000,0001393/10/02
28755تهرانآجودانیهآپارتمانفروش32017,000,0001393/09/29
28562تهرانکاشانکآپارتمانفروش23014,000,0003,220,000,0001393/09/27
Page top