املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک کاشانک

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
42071تهرانآجودانیهآپارتمانفروش205کارشناسیکارشناسی1394-02-24
42072تهرانآجودانیهکلنگیفروش326کارشناسیکارشناسی1394-02-24
41939تهرانکاشانکآپارتمانفروش13011,000,0001,430,000,0001394-02-23
41656تهرانآجودانیهآپارتمانفروش676,850,000458,950,0001394-02-22
41661تهرانآجودانیهآپارتمانفروش19514,000,0002,730,000,0001394-02-22
41675تهرانآجودانیهکلنگیفروش2,79025,000,00062,500,000,0001394-02-22
41552تهرانکاشانکآپارتمانفروش12011,500,0001,380,000,0001394-02-21
41331تهرانآجودانیهکلنگیفروش1,22520,000,0001394-02-20
41103تهرانآجودانیهآپارتمانفروش24511,500,0002,817,500,0001394-02-17
41034تهرانکاشانککلنگیفروش33022,000,0001394-02-16
41035تهرانکاشانکآپارتمانفروش1496,800,0001,013,200,0001394-02-16
40810تهرانکاشانکآپارتمانفروش1858,000,0001,480,000,0001394-02-14
40811تهرانکاشانکآپارتمانفروش655,500,000357,500,0001394-02-14
40812تهرانکاشانکآپارتمانفروش868,000,000688,000,0001394-02-14
40813تهرانکاشانکآپارتمانفروش867,400,000636,400,0001394-02-14
40653تهرانآجودانیهآپارتمانفروش12510,000,0001,250,000,0001394-02-13
40447تهرانآجودانیهکلنگیفروش8026,000,00032,500,000,0001394-02-09
40448تهرانآجودانیهآپارتمانفروش1508,500,0001,275,000,0001394-02-09
40449تهرانآجودانیهآپارتمانفروش21015,000,0003,150,000,0001394-02-09
40450تهرانآجودانیهآپارتمانفروش31013,000,0004,030,000,0001394-02-09
40315تهرانآجودانیهآپارتمانفروش756,000,000450,000,0001394-02-07
40043تهرانآجودانیهآپارتمانفروش31014,000,0001394-02-02
39809تهرانآجودانیهآپارتمانفروش12180,000,0009,680,000,0001394-01-30
39590تهرانآجودانیهآپارتمانفروش1359,500,0001,282,500,0001394-01-29
39549تهرانکاشانکمستغلاتفروش1004,760,0001,000,000,0001394-01-27
39361تهرانآجودانیهآپارتمانفروش1037,000,000721,000,0001394-01-26
39362تهرانآجودانیهآپارتمانفروش32013,000,0004,160,000,0001394-01-26
39363تهرانآجودانیهآپارتمانفروش657,538,000490,000,0001394-01-26
39088تهرانکاشانکآپارتمانفروش12312,000,0001,476,000,0001394-01-24
39089تهرانآجودانیهآپارتمانفروش2209,500,0002,090,000,0001394-01-24
Page top