جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
46154تهرانآجودانیهآپارتمانفروش1709,000,0001,530,000,0001394/04/02
45012تهرانآجودانیهآپارتمانفروش16013,000,0002,080,000,0001394/03/24
44526تهرانآجودانیهآپارتمانفروش1409,000,0001,260,000,0001394/03/18
44527تهرانآجودانیهآپارتمانفروش18715,000,0002,805,000,0001394/03/18
43959تهرانآجودانیهآپارتمانفروش15210,000,0001,520,000,0001394/03/11
43960تهرانآجودانیهآپارتمانفروش588,620,690500,000,0001394/03/11
43971تهرانآجودانیهآپارتمانفروش14813,000,0001,924,000,0001394/03/11
43750تهرانآجودانیهآپارتمانفروش24513,000,0001394/03/09
43751تهرانآجودانیهآپارتمانفروش26410,000,0002,640,000,0001394/03/09
43286تهرانکاشانکآپارتمانفروش23014,000,0001394/03/05
43287تهرانکاشانکآپارتمانفروش654,307,692280,000,0001394/03/05
43100تهرانآجودانیهآپارتمانفروش1159,000,0001,035,000,0001394/03/04
42317تهرانکاشانککلنگیفروش22220,000,0001394/02/28
42318تهرانکاشانکآپارتمانفروش653,076,923200,000,0001394/02/28
42319تهرانکاشانکآپارتمانفروش996,565,000650,000,0001394/02/28
42092تهرانآجودانیهآپارتمانفروش18013,000,0002,340,000,0001394/02/27
42071تهرانآجودانیهآپارتمانفروش205کارشناسیکارشناسی1394/02/24
42072تهرانآجودانیهکلنگیفروش326کارشناسیکارشناسی1394/02/24
41939تهرانکاشانکآپارتمانفروش13011,000,0001,430,000,0001394/02/23
41656تهرانآجودانیهآپارتمانفروش676,850,000458,950,0001394/02/22
41661تهرانآجودانیهآپارتمانفروش19514,000,0002,730,000,0001394/02/22
41675تهرانآجودانیهکلنگیفروش2,79025,000,00062,500,000,0001394/02/22
41552تهرانکاشانکآپارتمانفروش12011,500,0001,380,000,0001394/02/21
41331تهرانآجودانیهکلنگیفروش1,22520,000,0001394/02/20
41103تهرانآجودانیهآپارتمانفروش24511,500,0002,817,500,0001394/02/17
41034تهرانکاشانککلنگیفروش33022,000,0001394/02/16
41035تهرانکاشانکآپارتمانفروش1496,800,0001,013,200,0001394/02/16
40810تهرانکاشانکآپارتمانفروش1858,000,0001,480,000,0001394/02/14
40811تهرانکاشانکآپارتمانفروش655,500,000357,500,0001394/02/14
40812تهرانکاشانکآپارتمانفروش868,000,000688,000,0001394/02/14
Page top