املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک کاشانک

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
70766تهرانکاشانکآپارتمانفروش1258,000,0001,000,000,0001394-12-16
69439تهرانآجودانیهآپارتمانفروش10013,000,0001,300,000,0001394-12-01
68983تهرانآجودانیهآپارتمانفروش17011,000,0001,870,000,0001394-11-26
68606تهرانآجودانیهآپارتمانفروش358کارشناسیکارشناسی1394-11-21
68582تهرانآجودانیهآپارتمانفروش15711,500,0001,805,500,0001394-11-21
67840تهرانآجودانیهکلنگیفروش2,04040,000,00034,560,000,0001394-11-13
67850تهرانآجودانیهآپارتمانفروش15013,000,0001,950,000,0001394-11-13
67527تهرانآجودانیهکلنگیفروش2,79025,000,00062,500,000,0001394-11-10
67540تهرانآجودانیهآپارتمانفروش11210,000,0001,120,000,0001394-11-10
67114تهرانآجودانیهآپارتمانفروش1108,500,000935,000,0001394-11-06
66890تهرانآجودانیهآپارتمانفروش20014,000,0001394-11-04
66609تهرانآجودانیهکلنگیفروش24019,000,0003,838,000,0001394-11-01
66638تهرانآجودانیهآپارتمانفروش19111,000,0002,101,000,0001394-11-01
66676تهرانآجودانیهآپارتمانفروش1109,300,0001,032,000,0001394-11-01
66685تهرانآجودانیهآپارتمانفروش16516,500,0002,722,500,0001394-11-01
66462تهرانآجودانیهآپارتمانفروش18610,500,0001,953,000,0001394-10-27
65911تهرانآجودانیهآپارتمانفروش13012,500,0001,625,000,0001394-10-22
65912تهرانآجودانیهآپارتمانفروش1108,500,000935,000,0001394-10-22
64962تهرانآجودانیهآپارتمانفروش1145,500,000627,000,0001394-10-12
64988تهرانآجودانیهآپارتمانفروش1428,000,0001,136,000,0001394-10-12
64568تهرانآجودانیهکلنگیفروش1,33020,000,00024,000,000,0001394-10-07
63948تهراندارآبادآپارتمانفروش857,500,000637,500,0001394-10-01
63947تهرانآجودانیهآپارتمانفروش35022,000,0007,700,000,0001394-10-01
63103تهرانآجودانیهآپارتمانفروش15312,500,0001,912,500,0001394-09-24
63128تهرانآجودانیهآپارتمانفروش34014,000,000476,000,0001394-09-24
61835تهرانآجودانیهآپارتمانفروش18715,000,0002,805,000,0001394-09-07
61544تهرانسوهانکآپارتمانفروش1117,200,000799,000,0001394-09-03
61408تهرانکاشانکآپارتمانفروش19015,000,0002,850,000,0001394-09-02
60793تهرانآجودانیهآپارتمانفروش12010,000,0001,200,000,0001394-08-26
60600تهرانآجودانیهآپارتمانفروش1158,900,0001,023,500,0001394-08-25
Page top