جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
53167تهرانکاشانکآپارتمانفروش20310,500,0002,131,500,0001394/06/09
53267تهرانآجودانیهآپارتمانفروش9814,500,0001394/06/09
52855تهرانآجودانیهآپارتمانفروش16014,000,0002,240,000,0001394/06/07
52763تهرانآجودانیهآپارتمانفروش1529,500,0001,450,000,0001394/06/05
52013تهرانآجودانیهآپارتمانفروش1139,000,0001,017,000,0001394/05/31
51404تهرانآجودانیهآپارتمانفروش33013,000,0004,290,000,0001394/05/21
51405تهرانآجودانیهآپارتمانفروش18013,000,0002,340,000,0001394/05/21
51005تهرانآجودانیهآپارتمانفروش33013,000,0004,290,000,0001394/05/17
50785تهرانآجودانیهآپارتمانفروش1508,500,0001,275,000,0001394/05/14
50421تهرانآجودانیهآپارتمانفروش6510,000,000650,000,0001394/05/12
50054تهرانآجودانیهآپارتمانفروش15310,500,0001,606,500,0001394/05/10
49123تهرانآجودانیهآپارتمانفروش12511,000,0001,375,000,0001394/05/03
49124تهرانآجودانیهآپارتمانفروش1377,000,000959,000,0001394/05/03
49017تهرانآجودانیهآپارتمانفروش1377,000,000959,000,0001394/05/01
49018تهرانآجودانیهآپارتمانفروش777,532,000580,000,0001394/05/01
48876تهرانکاشانکآپارتمانفروش13510,500,0001,417,500,0001394/04/30
48877تهرانکاشانکآپارتمانفروش3769,500,0001394/04/30
48138تهرانآجودانیهآپارتمانفروش1109,000,000990,000,0001394/04/22
48139تهرانآجودانیهآپارتمانفروش18110,000,0001,810,000,0001394/04/22
47641تهرانآجودانیهآپارتمانفروش2209,500,0002,090,000,0001394/04/15
47376تهرانآجودانیهآپارتمانفروش29813,000,0003,874,000,0001394/04/13
47291تهرانکاشانک آپارتمانفروش1017,800,000787,800,0001394/04/10
47003تهرانآجودانیهآپارتمانفروش29813,000,0003,874,000,0001394/04/08
46594تهرانآجودانیهآپارتمانفروش14312,000,0001,836,000,0001394/04/06
46633تهرانآجودانیهآپارتمانفروش35013,000,0004,550,000,0001394/04/06
46168تهرانآجودانیهآپارتمانفروش32013,000,0004,160,000,0001394/04/02
46155تهرانآجودانیهآپارتمانفروش1389,000,0001,242,000,0001394/04/02
46154تهرانآجودانیهآپارتمانفروش1709,000,0001,530,000,0001394/04/02
45012تهرانآجودانیهآپارتمانفروش16013,000,0002,080,000,0001394/03/24
44526تهرانآجودانیهآپارتمانفروش1409,000,0001,260,000,0001394/03/18
Page top