جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
78924تهرانآجودانیهکلنگیفروش32516,500,000,0001395/04/26
78899تهرانآجودانیهآپارتمانفروش23010,000,0002,300,000,0001395/04/26
78792تهرانآجودانیهکلنگیفروش32516,500,000,0001395/04/24
78788تهراناجودانیهآپارتمانفروش23010,000,0002,300,000,0001395/04/24
78499تهرانآجودانیهآپارتمانفروش1077,800,000834,600,0001395/04/22
78191تهرانآجودانیهآپارتمانفروش1077,800,000834,600,0001395/04/20
75644تهرانآجودانیهآپارتمانفروش10513,000,0001,365,000,0001395/03/16
75188تهرانآجودانیهآپارتمانفروش12113,000,0001,573,000,0001395/03/10
75224تهرانآجودانیهآپارتمانفروش15312,500,0001,912,500,0001395/03/10
75034تهرانآجودانیهآپارتمانفروش1688,500,0001,428,000,0001395/03/08
75040تهرانآجودانیهآپارتمانفروش32014,000,0004,480,000,0001395/03/08
73438تهرانآجودانیهمستغلاتفروش1,12020,000,0001395/02/06
72854تهرانآجودانیهآپارتمانفروش2109,500,0001395/01/31
72332تهرانآجودانيه آپارتمانفروش35820,000,0007,160,000,0001395/01/25
72209تهرانآجودانيه آپارتمانفروش1108,500,000935,000,0001395/01/24
71506تهرانآجودانيه آپارتمانپیش فروش30014,000,0004,200,000,0001395/01/16
71122تهرانآجودانيه آپارتمانفروش18110,000,0001,810,000,0001394/12/22
70777تهرانکاشانکآپارتمانفروش14010,715,0001,500,000,0001394/12/16
70766تهرانکاشانکآپارتمانفروش1258,000,0001,000,000,0001394/12/16
69439تهرانآجودانیهآپارتمانفروش10013,000,0001,300,000,0001394/12/01
68983تهرانآجودانیهآپارتمانفروش17011,000,0001,870,000,0001394/11/26
68606تهرانآجودانیهآپارتمانفروش358کارشناسیکارشناسی1394/11/21
68582تهرانآجودانیهآپارتمانفروش15711,500,0001,805,500,0001394/11/21
67840تهرانآجودانیهکلنگیفروش2,04040,000,00034,560,000,0001394/11/13
67850تهرانآجودانیهآپارتمانفروش15013,000,0001,950,000,0001394/11/13
67527تهرانآجودانیهکلنگیفروش2,79025,000,00062,500,000,0001394/11/10
67540تهرانآجودانیهآپارتمانفروش11210,000,0001,120,000,0001394/11/10
67114تهرانآجودانیهآپارتمانفروش1108,500,000935,000,0001394/11/06
66890تهرانآجودانیهآپارتمانفروش20014,000,0001394/11/04
66609تهرانآجودانیهکلنگیفروش24019,000,0003,838,000,0001394/11/01
Page top