املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک کاشانک

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
81815تهرانآجودانیهآپارتمانفروش16510,700,0001,605,000,0001395-05-23
81787تهرانآجودانیهآپارتمانفروش1688,000,0001,344,000,0001395-05-23
81495تهرانآجودانیهآپارتمانفروش19015,000,0002,850,000,0001395-05-20
81477تهرانآجودانیهآپارتمانفروش987,500,000735,000,0001395-05-20
81476تهرانآجودانیهآپارتمانفروش16511,000,0001,815,000,0001395-05-20
81220تهرانآجودانیهآپارتمانفروش18515,800,0002,923,000,0001395-05-18
80857تهرانآجودانیهمستغلاتفروش84021,500,00013,523,500,0001395-05-14
80830تهرانآجودانیهآپارتمانفروش120220,000,0001395-05-14
80471تهرانآجودانیهآپارتمانفروش1108,700,0001395-05-12
80425تهرانآجودانیهآپارتمانفروش29314,000,0004,102,000,0001395-05-12
80284تهرانآجودانیهآپارتمانفروش12111,600,0001,403,600,0001395-05-10
80274تهرانآجودانیهآپارتمانفروش17511,000,0001,925,000,0001395-05-10
80126تهرانآجودانیهآپارتمانفروش110کارشناسیکارشناسی1395-05-07
79678تهرانآجودانیهآپارتمانفروش1208,000,000960,000,0001395-05-02
79677تهرانآجودانیهآپارتمانفروش856,500,000552,500,0001395-05-02
79541تهرانآجودانیهآپارتمانفروش32014,000,0004,480,000,0001395-04-30
79532تهرانآجودانیهآپارتمانفروش856,500,000552,500,0001395-04-30
79514تهرانآجودانیهآپارتمانفروش1481,700,000,0001395-04-30
79186تهرانآجودانیهآپارتمانفروش8010,500,000840,000,0001395-04-28
79154تهرانآجودانیهآپارتمانفروش23712,000,0002,844,000,0001395-04-28
78924تهرانآجودانیهکلنگیفروش32516,500,000,0001395-04-26
78899تهرانآجودانیهآپارتمانفروش23010,000,0002,300,000,0001395-04-26
78792تهرانآجودانیهکلنگیفروش32516,500,000,0001395-04-24
78788تهراناجودانیهآپارتمانفروش23010,000,0002,300,000,0001395-04-24
78499تهرانآجودانیهآپارتمانفروش1077,800,000834,600,0001395-04-22
78191تهرانآجودانیهآپارتمانفروش1077,800,000834,600,0001395-04-20
75644تهرانآجودانیهآپارتمانفروش10513,000,0001,365,000,0001395-03-16
75188تهرانآجودانیهآپارتمانفروش12113,000,0001,573,000,0001395-03-10
75224تهرانآجودانیهآپارتمانفروش15312,500,0001,912,500,0001395-03-10
75034تهرانآجودانیهآپارتمانفروش1688,500,0001,428,000,0001395-03-08
Page top