جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
84378تهرانآجودانیهآپارتمانرهن و اجاره2103,500,000100,000,0001395/06/16
84379تهرانآجودانیهاداریرهن و اجاره2406,000,000400,000,0001395/06/16
84166تهرانکاشانکآپارتمانرهن145280,000,0001395/06/14
84029تهرانآجودانیهآپارتمانرهن و اجاره1103,500,000100,000,0001395/06/14
83411تهرانآجودانیهمستغلاترهن و اجاره550کارشناسیکارشناسی1395/06/08
83217تهرانآجودانیهآپارتمانفروش12511,500,0001395/06/06
83194تهرانآجودانیهآپارتمانفروش15111,500,0001,736,500,0001395/06/06
82748تهرانآجودانیهآپارتمانرهن و اجاره1806,000,000200,000,0001395/06/01
82743تهرانآجودانیهآپارتمانرهن110200,000,0001395/06/01
81815تهرانآجودانیهآپارتمانفروش16510,700,0001,605,000,0001395/05/23
81787تهرانآجودانیهآپارتمانفروش1688,000,0001,344,000,0001395/05/23
81495تهرانآجودانیهآپارتمانفروش19015,000,0002,850,000,0001395/05/20
81477تهرانآجودانیهآپارتمانفروش987,500,000735,000,0001395/05/20
81476تهرانآجودانیهآپارتمانفروش16511,000,0001,815,000,0001395/05/20
81220تهرانآجودانیهآپارتمانفروش18515,800,0002,923,000,0001395/05/18
80857تهرانآجودانیهمستغلاتفروش84021,500,00013,523,500,0001395/05/14
80830تهرانآجودانیهآپارتمانفروش120220,000,0001395/05/14
80471تهرانآجودانیهآپارتمانفروش1108,700,0001395/05/12
80425تهرانآجودانیهآپارتمانفروش29314,000,0004,102,000,0001395/05/12
80284تهرانآجودانیهآپارتمانفروش12111,600,0001,403,600,0001395/05/10
80274تهرانآجودانیهآپارتمانفروش17511,000,0001,925,000,0001395/05/10
80126تهرانآجودانیهآپارتمانفروش110کارشناسیکارشناسی1395/05/07
79678تهرانآجودانیهآپارتمانفروش1208,000,000960,000,0001395/05/02
79677تهرانآجودانیهآپارتمانفروش856,500,000552,500,0001395/05/02
79541تهرانآجودانیهآپارتمانفروش32014,000,0004,480,000,0001395/04/30
79532تهرانآجودانیهآپارتمانفروش856,500,000552,500,0001395/04/30
79514تهرانآجودانیهآپارتمانفروش1481,700,000,0001395/04/30
79186تهرانآجودانیهآپارتمانفروش8010,500,000840,000,0001395/04/28
79154تهرانآجودانیهآپارتمانفروش23712,000,0002,844,000,0001395/04/28
78924تهرانآجودانیهکلنگیفروش32516,500,000,0001395/04/26
Page top