املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک کاشانک

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
22034تهرانآجودانیهآپارتمانفروش607,800,000468,000,0001393-07-26
21812تهرانکاشانکآپارتمانفروش18411,500,0002,116,000,0001393-07-24
21813تهرانکاشانکآپارتمانفروش14312,000,0001,716,000,0001393-07-24
21534تهرانآجودانیهآپارتمانفروش1559,500,0001,472,500,0001393-07-21
21535تهرانآجودانیهآپارتمانفروش1949,800,0001,901,200,0001393-07-21
21536تهرانآجودانیهآپارتمانفروش30013,000,0003,900,000,0001393-07-21
21537تهرانآجودانیهآپارتمانفروش508,000,000400,000,0001393-07-21
21538تهرانآجودانیهآپارتمانفروش5012,000,000600,000,0001393-07-21
21259تهرانآجودانیهآپارتمانفروش756,500,000487,500,0001393-07-19
21271تهرانآجودانیهآپارتمانفروش35013,000,0004,550,000,0001393-07-19
21272تهرانآجودانیهآپارتمانفروش31013,000,0001393-07-19
21295تهرانآجودانیهآپارتمانفروش756,500,000487,500,0001393-07-19
21334تهرانآجودانیهآپارتمانفروش28013,000,0003,640,000,0001393-07-19
21151تهرانکاشانکآپارتمانفروش1759,000,0001,575,000,0001393-07-17
20814تهرانآجودانیهآپارتمانفروش32013,000,00045,160,000,0001393-07-14
20815تهرانآجودانیهآپارتمانفروش35013,000,0004,550,000,0001393-07-14
20816تهرانآجودانیهآپارتمانفروش31013,000,0004,030,000,0001393-07-14
20866تهرانآجودانیهآپارتمانفروش28013,000,0003,640,000,0001393-07-14
20916تهرانكاشانكآپارتمانفروش1309,000,0001,170,000,0001393-07-14
20923تهرانآجودانیهآپارتمانفروش35013,000,0004,550,000,0001393-07-14
20931تهرانآجودانیهآپارتمانفروش32013,000,0004,160,000,0001393-07-14
20934تهرانكاشانكآپارتمانفروش1577,650,0001,200,000,0001393-07-14
19474تهرانآجودانیهآپارتمانفروش19112,500,0002,387,500,0001393-07-02
16801تهرانآجودانیهآپارتمانفروش805,625,000450,000,0001393-06-27
18017تهرانآجودانیهآپارتمانفروش24015,000,0003,600,000,0001393-06-24
17417تهرانکامرانیه شمالی آپارتمانفروش28519,000,0005,145,000,0001393-06-21
17418تهرانکاشانکزمینفروش300کارشناسیکارشناسی1393-06-21
16718تهرانآجودانیهآپارتمانفروش80کارشناسیکارشناسی1393-06-17
16722تهرانآجودانیهآپارتمانفروش1028,500,000867,000,0001393-06-17
16778تهرانآجودانیهآپارتمانفروش30012,000,0003,600,000,0001393-06-17
Page top