جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
22272تهرانآجودانیه آپارتمانفروش5010,500,000525,000,0001393/07/28
22299تهرانآجودانیهآپارتمانفروش1037,000,000721,000,0001393/07/28
22307تهرانآجودانیهآپارتمانفروش1057,500,000787,500,0001393/07/28
22329تهرانآجودانیهآپارتمانفروش29813,000,0003,874,000,0001393/07/28
22358تهرانآجودانیهمغازهفروش13080,000,00010,400,000,0001393/07/28
22024تهرانآجودانیهآپارتمانفروش1438,500,0001,215,500,0001393/07/26
22031تهرانآجودانیهآپارتمانفروش22013,000,0002,860,000,0001393/07/26
22032تهرانآجودانیهآپارتمانفروش17610,500,0001,848,000,0001393/07/26
22033تهرانآجودانیهآپارتمانفروش16512,000,0001,980,000,0001393/07/26
22034تهرانآجودانیهآپارتمانفروش607,800,000468,000,0001393/07/26
21812تهرانکاشانکآپارتمانفروش18411,500,0002,116,000,0001393/07/24
21813تهرانکاشانکآپارتمانفروش14312,000,0001,716,000,0001393/07/24
21534تهرانآجودانیهآپارتمانفروش1559,500,0001,472,500,0001393/07/21
21535تهرانآجودانیهآپارتمانفروش1949,800,0001,901,200,0001393/07/21
21536تهرانآجودانیهآپارتمانفروش30013,000,0003,900,000,0001393/07/21
21537تهرانآجودانیهآپارتمانفروش508,000,000400,000,0001393/07/21
21538تهرانآجودانیهآپارتمانفروش5012,000,000600,000,0001393/07/21
21259تهرانآجودانیهآپارتمانفروش756,500,000487,500,0001393/07/19
21271تهرانآجودانیهآپارتمانفروش35013,000,0004,550,000,0001393/07/19
21272تهرانآجودانیهآپارتمانفروش31013,000,0001393/07/19
21295تهرانآجودانیهآپارتمانفروش756,500,000487,500,0001393/07/19
21334تهرانآجودانیهآپارتمانفروش28013,000,0003,640,000,0001393/07/19
21151تهرانکاشانکآپارتمانفروش1759,000,0001,575,000,0001393/07/17
20814تهرانآجودانیهآپارتمانفروش32013,000,00045,160,000,0001393/07/14
20815تهرانآجودانیهآپارتمانفروش35013,000,0004,550,000,0001393/07/14
20816تهرانآجودانیهآپارتمانفروش31013,000,0004,030,000,0001393/07/14
20866تهرانآجودانیهآپارتمانفروش28013,000,0003,640,000,0001393/07/14
20916تهرانكاشانكآپارتمانفروش1309,000,0001,170,000,0001393/07/14
20923تهرانآجودانیهآپارتمانفروش35013,000,0004,550,000,0001393/07/14
20931تهرانآجودانیهآپارتمانفروش32013,000,0004,160,000,0001393/07/14
Page top