املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک کاشانک

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95214تهرانآجودانیهآپارتمانفروش1207,000,000840,000,0001395/10/15
95215تهرانآجودانیهآپارتمانفروش1108,500,000935,000,0001395/10/13
95154تهرانکاشانکآپارتمانرهن و اجاره501,700,00020,000,0001395/10/09
95069تهرانآچودانیهآپارتمانفروش32014,000,0001395/10/09
94748تهرانآجودانیهآپارتمانفروش16810,000,0001,680,000,0001395/10/07
94747تهرانآجودانیهآپارتمانفروش30612,352,0003,780,000,0001395/10/07
94620تهرانآجودانیهآپارتمانرهن و اجاره1005,000,00060,000,0001395/10/06
94326تهرانآجودانیهآپارتمانفروش1108,500,000935,000,0001395/10/04
94325تهرانآجودانیهآپارتمانفروش16810,000,0001,680,000,0001395/10/04
94324تهرانآجودانیهآپارتمانفروش2403,000,0003,120,000,0001395/10/04
94020تهرانآجودانیهآپارتمانرهن و اجاره803,300,00050,000,0001395/09/30
93879تهرانآجودانیهکلنگیفروش72025,000,0001395/09/30
93881تهرانآجودانیهآپارتمانفروش1358,518,0001,150,000,0001395/09/30
93878تهرانآجودانیهآپارتمانفروش28014,000,0001395/09/30
93696تهرانآجودانیهکلنگیفروش1,26011,000,0001395/09/28
93695تهرانآجودانیهآپارتمانفروش30612,900,0001395/09/27
93541تهرانآجودانیهآپارتمانفروش12513,500,0001,687,500,0001395/09/24
93540تهرانآجودانیهآپارتمانفروش1108,500,000935,000,0001395/09/24
93539تهرانآجودانیهآپارتمانفروش1358,888,0001,200,000,0001395/09/24
93468تهرانآجودانیهآپارتمانرهن و اجاره2006,500,00040,000,0001395/09/23
93467تهرانآجودانیهآپارتمانرهن و اجاره854,000,00040,000,0001395/09/23
93187تهرانآجودانیهآپارتمانرهن و اجاره1103,500,00050,000,0001395/09/21
93020تهرانآجودانیهآپارتمانرهن و اجاره854,000,00040,000,0001395/09/18
93021تهرانآجودانیهآپارتمانرهن و اجاره2204,000,000150,000,0001395/09/18
92982تهرانآجودانیهآپارتمانفروش1358,500,0001,147,500,0001395/09/18
92981تهرانآجودانیهآپارتمانفروش1358,888,0001,200,000,0001395/09/18
92980تهرانآجودانیهآپارتمانفروش20010,000,0002,000,000,0001395/09/18
92831تهرانکاشانکآپارتمانرهن80120,000,0001395/09/17
92756تهرانآجودانیهآپارتمانفروش22010,000,0002,200,000,0001395/09/17
92755تهرانآجودانیهآپارتمانفروش1348,500,0001,139,000,0001395/09/17
Page top