جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
86504تهرانآجودانیهآپارتمانرهن230550,000,0001395/08/06
88721تهرانآجودانیهکلنگیفروش1,33020,000,00024,000,0001395/08/06
88250تهرانآجودانیهآپارتمانرهن214500,000,0001395/08/03
88238تهرانآجودانیهکلنگیفروش1,20020,000,0001395/08/03
88164تهرانبر آجودانیهآپارتمانرهن215500,000,0001395/08/02
88163تهرانآجودانیهآپارتمانرهن و اجاره1052,500,00030,000,0001395/08/02
87842تهرانآجودانیهمستغلاتمعاوضه3805,200,000,0001395/07/28
87843تهرانآجودانیهآپارتمانفروش29814,000,0004,172,000,0001395/07/28
87690تهرانآجودانیهآپارتمانرهن و اجاره1754,500,000100,000,0001395/07/27
87689تهرانآجودانیهآپارتمانرهن و اجاره1074,000,00030,000,0001395/07/27
87607تهرانکاشانکآپارتمانرهن و اجاره983,000,00020,000,0001395/07/26
87390تهرانآجودانیهآپارتمانرهن و اجاره1401,000,000105,000,0001395/07/25
87320تهرانپور ابتهاجآپارتمانفروش22513,000,0002,925,000,0001395/07/25
87285تهرانآجودانیهآپارتمانفروش32014,000,0004,480,000,0001395/07/24
87070تهرانآجودانیهآپارتمانرهن و اجاره1401,000,000140,000,0001395/07/18
87004تهرانآجودانیهآپارتمانفروش19811,000,0002,178,000,0001395/07/17
87003تهرانآجودانیهآپارتمانفروش10512,500,0001,312,500,0001395/07/17
86750تهرانآجودانیهآپارتمانرهن و اجاره2006,500,00040,000,0001395/07/14
86503تهرانآجودانیهمغازهرهن22250,000,0001395/07/11
86414تهرانآجودانیهآپارتمانفروش24514,000,0003,430,000,0001395/07/10
86413تهرانآجودانیهآپارتمانفروش10612,000,0001,272,000,0001395/07/10
86335تهرانآجودانیهآپارتمانرهن و اجاره1373,500,00050,000,0001395/07/08
86141تهرانآجودانیهمستغلاتفروش84021,500,00013,523,500,0001395/07/06
86143تهرانکاشانککلنگیفروش2,04040,000,00034,560,000,0001395/07/06
86142تهرانآجودانیهآپارتمانفروش16511,000,0001,815,000,0001395/07/06
85776تهرانکاشانکآپارتمانفروش12010,000,0001,200,000,0001395/07/03
85674تهرانآجودنیهآپارتمانرهن و اجاره952,800,00020,000,0001395/07/01
85673تهرانآجودانیهآپارتمانرهن و اجاره2005,000,000100,000,0001395/07/01
85354تهرانآجودانیهآپارتمانرهن247500,000,0001395/06/28
85258تهرانآجودانیهآپارتمانفروش2401,350,0003,240,000,0001395/06/27
Page top