جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
52168تهرانولنجک - زوج هاآپارتمانفروش21522,000,0001394/06/01
52169تهرانولنجک - زوج هاآپارتمانفروش17015,500,0002,635,000,0001394/06/01
50657تهرانولنجک - زوج هاآپارتمانفروش11510,000,0001,150,000,0001394/05/14
50658تهرانولنجک - زوج هاآپارتمانفروش1648,200,0001,344,800,0001394/05/14
50659تهرانولنجک - فردهاآپارتمانفروش15611,000,0001,716,000,0001394/05/14
48772تهرانولنجک - فردهاآپارتمانفروش31020,000,0006,200,000,0001394/04/29
48773تهرانولنجکآپارتمانفروش11812,000,0001,416,000,0001394/04/29
48403تهرانولنجککلنگیفروش45021,000,0004,200,000,0001394/04/23
48404تهرانولنجک - فردهاآپارتمانفروش15610,500,0001,638,000,0001394/04/23
48140تهرانولنجک - زوج هاکلنگیفروش1,04025,000,00020,000,000,0001394/04/22
48141تهرانولنجک - زوج هاآپارتمانفروش8615,500,0001,332,000,0001394/04/22
48142تهرانولنجک - فردهاآپارتمانفروش1009,000,000900,000,0001394/04/22
46533تهرانولنجک - زوج هاآپارتمانفروش1079,000,000963,000,0001394/04/04
46516تهرانولنجک - فردهاآپارتمانفروش13111,000,0001,440,999,9361394/04/04
46517تهرانولنجک - زوج هاآپارتمانفروش11815,500,0001394/04/04
46528تهرانبلوار دانشجوآپارتمانفروش15610,000,0001,560,000,0001394/04/04
45960تهرانولنجک - زوج هاآپارتمانفروش15015,000,0002,160,000,0001394/04/01
45961تهرانولنجک - زوج هاآپارتمانفروش13812,000,0001,656,000,0001394/04/01
45997تهرانولنجک - زوج هاآپارتمانفروش7211,800,000850,000,0001394/04/01
45781تهرانولنجک - فردهاآپارتمانفروش13912,000,0001,980,000,0001394/03/30
45782تهرانولنجک - زوج هاآپارتمانفروش72850,000,0001394/03/30
45783تهرانولنجک - فردهاآپارتمانفروش17815,000,0002,670,000,0001394/03/30
45481تهرانولنجکآپارتمانفروش10012,000,0001,200,000,0001394/03/27
45482تهرانولنجک - زوج هاآپارتمانفروش17015,500,0002,635,000,0001394/03/27
45483تهرانولنجکآپارتمانفروش16010,500,0001,680,000,0001394/03/27
45484تهرانولنجکآپارتمانفروش15010,500,0001,575,000,0641394/03/27
44125تهرانولنجک - فرد هامستغلاتفروش6602,500,000,0001394/03/12
44126تهرانولنجک - فرد هاآپارتمانفروش6013,200,000792,000,0001394/03/12
43907تهرانولنجک - زوج هاآپارتمانفروش20022,000,0004,400,000,0001394/03/10
43701تهرانولنجکآپارتمانفروش45025,000,00011,250,000,0001394/03/07
Page top