جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
58231تهرانولنجک - فردهاآپارتمانفروش13211,000,0001,452,000,0001394/07/28
58234تهرانولنجک - فردهاآپارتمانفروش33014,500,0004,785,000,0001394/07/28
58240تهرانولنجکآپارتمانفروش10013,000,0001,300,000,0001394/07/28
57865تهرانولنجکآپارتمانفروش1158,500,000977,500,0001394/07/25
57851تهرانولنجک - زوج هاکلنگیفروش4,49520,000,00092,000,000,0001394/07/25
57622تهرانولنجک - زوج هاآپارتمانفروش32028,000,0008,960,000,0001394/07/22
57237تهرانولنجکآپارتمانفروش20011,000,0002,200,000,0001394/07/19
57239تهرانولنجکآپارتمانفروش12612,500,0001,575,000,0001394/07/19
57246تهرانولنجک - زوج هاکلنگیفروش80018,000,00017,388,000,0001394/07/19
56683تهرانولنجککلنگیفروش1,00030,000,0001394/07/12
56684تهرانولنجکمستغلاتفروش1,60013,000,00020,800,000,0001394/07/12
56685تهرانولنجکآپارتمانفروش12112,000,0001,452,000,0001394/07/12
56395تهرانولنجک - زوج هاآپارتمانفروش14313,986,0002,000,000,0001394/07/08
56396تهرانولنجک - زوج هاآپارتمانفروش14016,500,0002,310,000,0001394/07/08
56397تهرانولنجکآپارتمانفروش12511,000,0001,375,000,0001394/07/08
54845تهرانولنجک - زوج هاآپارتمانفروش17018,500,0003,145,000,0001394/06/23
54846تهرانولنجکآپارتمانفروش24522,000,0005,390,000,0001394/06/23
54415تهرانولنجکآپارتمانفروش21622,000,0004,752,000,0001394/06/18
54416تهرانولنجکآپارتمانفروش13710,218,0001,400,000,0001394/06/18
54085تهرانولنجک - زوج هاآپارتمانفروش20012,000,0002,400,000,0001394/06/16
54086تهرانولنجک - فردهاآپارتمانفروش1179,500,0001,111,500,0001394/06/16
52167تهرانولنجک - زوج هاآپارتمانفروش1137,500,000847,500,0001394/06/01
52168تهرانولنجک - زوج هاآپارتمانفروش21522,000,0001394/06/01
52169تهرانولنجک - زوج هاآپارتمانفروش17015,500,0002,635,000,0001394/06/01
50657تهرانولنجک - زوج هاآپارتمانفروش11510,000,0001,150,000,0001394/05/14
50658تهرانولنجک - زوج هاآپارتمانفروش1648,200,0001,344,800,0001394/05/14
50659تهرانولنجک - فردهاآپارتمانفروش15611,000,0001,716,000,0001394/05/14
48772تهرانولنجک - فردهاآپارتمانفروش31020,000,0006,200,000,0001394/04/29
48773تهرانولنجکآپارتمانفروش11812,000,0001,416,000,0001394/04/29
48403تهرانولنجککلنگیفروش45021,000,0004,200,000,0001394/04/23
Page top