جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
63808تهرانولنجککلنگیفروش37019,000,0003,800,000,0001394/09/30
63527تهرانولنجکآپارتمانفروش17511,000,0001,925,000,0001394/09/28
63541تهرانولنجکآپارتمانفروش10511,500,0001,207,500,0001394/09/28
63282تهرانولنجکآپارتمانفروش1109,500,0001,045,000,0001394/09/25
63288تهرانولنجکآپارتمانفروش14918,800,0002,801,200,0001394/09/25
62725تهرانولنجکآپارتمانفروش8011,500,000920,000,0001394/09/18
62742تهرانولنجککلنگیفروش1,11030,000,00016,560,000,0001394/09/18
62518تهرانولنجکآپارتمانفروش16311,500,0001,874,500,0001394/09/16
62519تهرانولنجکآپارتمانفروش20620,000,0004,120,000,0001394/09/16
62530تهرانولنجکآپارتمانفروش17510,000,0001,750,000,0001394/09/16
62410تهرانولنجکآپارتمانفروش30016,500,0004,950,000,0001394/09/15
62417تهرانولنجکآپارتمانفروش20511,500,0002,357,500,0001394/09/15
62421تهرانولنجکآپارتمانفروش26318,000,0004,734,000,0001394/09/15
62196تهرانولنجکآپارتمانفروش14812,162,0001,800,000,0001394/09/10
60798تهرانولنجککلنگیفروش1,04035,000,00028,490,000,0001394/08/26
60799تهرانولنجکآپارتمانفروش36028,000,00010,080,000,0001394/08/26
60845تهرانولنجکآپارتمانفروش18516,500,0001394/08/26
60858تهرانولنجکآپارتمانفروش17012,000,0002,040,000,0001394/08/26
60519تهرانولنجکآپارتمانفروش1158,700,0001,000,500,0001394/08/24
60539تهرانولنجک - زوج هاکلنگیفروش1,00022,000,00023,100,000,0001394/08/24
60541تهرانولنجککلنگیفروش44021,000,0004,200,000,0001394/08/24
60217تهرانولنجکآپارتمانفروش13112,000,0001,572,000,0001394/08/20
60245تهرانولنجکآپارتمانفروش1249,280,0001,150,000,0001394/08/20
60096تهراندرکهآپارتمانفروش1206,300,000756,000,0001394/08/19
60090تهرانولنجکآپارتمانفروش17012,000,0002,040,000,0001394/08/19
60089تهرانبلوار دانشجوآپارتمانفروش9510,000,000950,000,0001394/08/19
60099تهرانولنجکآپارتمانفروش11212,000,0001,344,000,0001394/08/19
59773تهرانولنجککلنگیفروش59630,000,00013,950,000,0001394/08/17
59792تهرانولنجکآپارتمانفروش13310,500,0001,396,500,0001394/08/17
59228تهرانولنجک - فردهاآپارتمانفروش42013,500,0005,670,000,0001394/08/11
Page top