جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
66691تهرانولنجکآپارتمانفروش1609,000,0001,440,000,0001394/11/01
66349تهرانولنجک - فردهاکلنگیفروش61232,000,00010,560,000,0001394/10/26
66350تهرانولنجک - زوج هاآپارتمانفروش13712,500,0001,725,000,0001394/10/26
66365تهرانولنجک - زوج هاآپارتمانفروش13015,500,0002,015,000,0001394/10/26
65866تهرانولنجکآپارتمانفروش22013,500,0002,970,000,0001394/10/21
65874تهرانولنجکآپارتمانفروش13812,500,0001,725,000,0001394/10/21
65514تهرانولنجکآپارتمانفروش20510,000,0002,050,000,0001394/10/16
65547تهرانولنجکآپارتمانفروش928,000,000736,000,0001394/10/16
65363تهرانولنجکآپارتمانفروش45026,000,00015,600,000,0001394/10/15
65367تهرانولنجکآپارتمانفروش13511,300,0001,525,500,0001394/10/15
65380تهرانولنجکآپارتمانفروش29014,500,0004,205,000,0001394/10/15
65088تهرانولنجکآپارتمانفروش27323,000,0006,279,000,0001394/10/13
65115تهرانولنجکآپارتمانفروش13915,827,0002,200,000,0001394/10/13
65118تهرانولنجکآپارتمانفروش12511,500,0001,437,500,0001394/10/13
64863تهرانولنجکآپارتمانفروش15012,000,0001,800,000,0001394/10/10
64869تهرانولنجکآپارتمانفروش12010,000,0001,200,000,0001394/10/10
64878تهرانولنجکآپارتمانفروش1819,500,0001,719,500,0001394/10/10
64457تهرانولنجکآپارتمانفروش20510,000,0002,050,000,0001394/10/06
64459تهرانولنجکآپارتمانفروش17016,500,0002,805,000,0001394/10/06
64467تهرانولنجکآپارتمانفروش18012,000,0002,160,000,0001394/10/06
63790تهرانولنجکآپارتمانفروش25022,000,0005,500,000,0001394/09/30
63823تهرانولنجکآپارتمانفروش21516,000,0003,440,000,0001394/09/30
63808تهرانولنجککلنگیفروش37019,000,0003,800,000,0001394/09/30
63527تهرانولنجکآپارتمانفروش17511,000,0001,925,000,0001394/09/28
63541تهرانولنجکآپارتمانفروش10511,500,0001,207,500,0001394/09/28
63282تهرانولنجکآپارتمانفروش1109,500,0001,045,000,0001394/09/25
63288تهرانولنجکآپارتمانفروش14918,800,0002,801,200,0001394/09/25
62725تهرانولنجکآپارتمانفروش8011,500,000920,000,0001394/09/18
62742تهرانولنجککلنگیفروش1,11030,000,00016,560,000,0001394/09/18
62518تهرانولنجکآپارتمانفروش16311,500,0001,874,500,0001394/09/16
Page top