جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
70781تهرانولنجک - فردهاآپارتمانفروش9812,000,0001,176,000,0001394/12/16
70631تهرانولنجک - زوج هاآپارتمانفروش1408,000,0001,120,000,0001394/12/13
70638تهرانولنجکآپارتمانفروش15211,000,0001,672,000,0001394/12/13
69802تهرانولنجک - زوج هاآپارتمانفروش28312,000,0001394/12/04
69822تهرانولنجک - زوج هاآپارتمانفروش22520,000,0001394/12/04
69827تهرانولنجک - زوج هاآپارتمانفروش35016,500,0001394/12/04
69556تهرانولنجک - فردهاآپارتمانفروش13713,500,0001,849,500,0001394/12/02
69220تهرانولنجکآپارتمانفروش17013,000,0002,210,000,0001394/11/28
69237تهرانولنجکآپارتمانفروش1359,000,0001,215,000,0001394/11/28
69102تهرانولنجک - زوج هاآپارتمانفروش16312,000,0001,956,000,0001394/11/27
68878تهرانولنجک - فردهاآپارتمانفروش14714,500,0001,551,500,0001394/11/25
68881تهرانولنجک - فردهاآپارتمانفروش1308,500,0001,105,000,0001394/11/25
68447تهرانولنجک - زوج هاآپارتمانفروش15015,000,0002,250,000,0001394/11/20
68446تهراندرکهآپارتمانفروش1359,000,0001,215,000,0001394/11/20
68482تهرانولنجک - فردهاکلنگیفروش1,20028,571,00030,000,000,0001394/11/20
68481تهرانولنجکآپارتمانفروش16010,000,0001,600,000,0001394/11/20
68208تهرانولنجکآپارتمانفروش1559,500,0001,472,500,0001394/11/18
68231تهرانولنجکآپارتمانفروش1358,880,0001,200,000,0001394/11/18
68043تهرانولنجکآپارتمانفروش21012,000,0002,520,000,0001394/11/15
68055تهرانولنجکآپارتمانفروش380کارشناسیکارشناسی1394/11/15
67771تهرانولنجک - فردهاآپارتمانفروش20912,000,0002,508,000,0001394/11/12
67777تهرانولنجک - زوج هاآپارتمانفروش33020,000,0006,600,000,0001394/11/12
67287تهرانولنجکآپارتمانفروش25024,000,0006,000,000,0001394/11/07
67289تهرانولنجک - فردهاآپارتمانفروش1351,500,000,0001394/11/07
67299تهرانولنجککلنگیفروش44019,000,0003,800,000,0001394/11/07
67313تهرانولنجکآپارتمانفروش20523,000,0004,715,000,0001394/11/07
67029تهرانولنجکآپارتمانفروش25024,000,0006,000,000,0001394/11/05
67038تهرانولنجکآپارتمانفروش21622,000,0004,752,000,0001394/11/05
66633تهرانولنجکآپارتمانفروش25012,000,0003,000,000,0001394/11/01
66634تهرانولنجکآپارتمانفروش22015,454,0003,400,000,0001394/11/01
Page top