املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک ولنجک

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
87354تهرانولنجکآپارتمانفروش22013,500,0002,970,000,0001395/07/25
87352تهرانولنجکآپارتمانفروش31020,000,0006,200,000,0001395/07/25
87353تهرانولنجکآپارتمانفروش220کارشناسیکارشناسی1395/07/25
87351تهرانولنجکآپارتمانفروش21519,500,0001395/07/25
87167تهرانولنجکآپارتمانرهن و اجاره1003,800,000100,000,0001395/07/18
87168تهرانولنجکآپارتمانرهن و اجاره1005,000,00050,000,0001395/07/18
86945تهرانولنجکآپارتمانرهن و اجاره753,500,00050,000,0001395/07/15
86946تهرانولنجکآپارتمانرهن و اجاره904,200,00040,000,0001395/07/15
86944تهرانولنجکآپارتمانرهن و اجاره100کارشناسیکارشناسی1395/07/15
86847تهرانولنجکآپارتمانرهن138220,000,0001395/07/14
86617تهرانولنجکآپارتمانرهن و اجاره1077,000,00050,000,0001395/07/11
86616تهرانولنجکآپارتمانرهن4202,100,000,0001395/07/11
86452تهرانولنجکآپارتمانفروش37016,500,0006,105,000,0001395/07/11
86100تهرانولنجکآپارتمانرهن و اجاره154کارشناسیکارشناسی1395/07/05
86099تهرانبلوار دانشجوآپارتمانرهن و اجاره1373,500,00050,000,0001395/07/05
86008تهرانولنجکآپارتمانرهن و اجاره1405,500,00040,000,0001395/07/04
86007تهرانولنجکآپارتمانرهن100250,000,0001395/07/04
85786تهرانولنجکآپارتمانفروش16013,500,0002,160,000,0001395/07/03
85787تهرانولنجکآپارتمانفروش400کارشناسیکارشناسی1395/07/03
85785تهرانولنجکآپارتمانفروش1708,500,0001,445,000,0001395/07/03
85334تهرانولنجکآپارتمانفروش10011,000,0001,100,000,0001395/06/28
85331تهرانولنجکآپارتمانفروش909,500,000855,000,0001395/06/28
85333تهرانولنجکآپارتمانفروش25022,000,0005,500,000,0001395/06/28
85332تهرانبلوار دانشجومستغلاتفروش35021,000,0004,200,000,0001395/06/28
85029تهرانولنجکآپارتمانفروش26027,000,0007,020,000,0001395/06/24
85027تهرانولنجکآپارتمانفروش13311,000,0001,463,000,0001395/06/24
85028تهرانبلوار دانشجوآپارتمانفروش14513,000,0001,885,000,0001395/06/24
84075تهرانولنجکآپارتمانفروش1009,500,000950,000,0001395/06/14
83952تهرانولنجکآپارتمانفروش12812,500,0001,600,000,0001395/06/13
83951تهرانولنجکآپارتمانفروش9015,555,0001,400,000,0001395/06/13
Page top