جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
81728تهرانولنجکآپارتمانفروش18222,000,0004,004,000,0001395/05/21
81726تهرانولنجکآپارتمانفروش27011,000,0002,970,000,0001395/05/21
81049تهرانولنجکآپارتمانفروش23625,000,0005,900,000,0001395/05/17
81045تهرانولنجکآپارتمانفروش15014,000,0002,100,000,0001395/05/17
80655تهرانولنجکآپارتمانفروش7513,200,000990,000,0001395/05/13
80644تهرانولنجکآپارتمانفروش1409,000,0001,260,000,0001395/05/13
80638تهرانولنجکآپارتمانفروش16513,500,0001395/05/13
80004تهرانولنجکآپارتمانفروش17310,000,0001,730,000,0001395/05/05
79982تهرانولنجک - فرد هاآپارتمانفروش838,500,000705,500,0001395/05/05
79973تهرانولنجک - فرد هاآپارتمانفروش17515,500,0002,712,500,0001395/05/05
79778تهرانولنجکمستغلاتفروش8457,000,0005,915,000,0001395/05/03
79766تهرانولنجکآپارتمانفروش36028,000,00011,200,000,0001395/05/03
79377تهرانولنجکآپارتمانفروش14513,793,0002,000,000,0001395/04/29
79369تهرانولنجکآپارتمانفروش14012,143,0001,700,000,0001395/04/29
79359تهرانولنجکآپارتمانفروش32715,000,0004,905,000,0001395/04/29
75345تهرانولنجک - زوج هاآپارتمانفروش37016,500,0001395/03/11
75342تهرانولنجکآپارتمانفروش16013,000,0002,080,000,0001395/03/11
73024تهرانولنجکآپارتمانفروش12510,000,0001,250,000,0001395/02/16
74279تهرانبلوار دانشجومستغلاتفروش8457,000,0005,915,000,0001395/02/14
74285تهرانولنجک - زوج هاآپارتمانفروش120کارشناسیکارشناسی1395/02/14
74015تهرانولنجکآپارتمانفروش13016,500,0002,145,000,0001395/02/12
74016تهرانولنجک - زوج هاآپارتمانفروش909,500,000855,000,0001395/02/12
73539تهرانولنجک - فردهاآپارتمانفروش22013,500,0001395/02/07
73554تهرانبلوار دانشجوآپارتمانفروش10011,500,0001,150,000,0001395/02/07
73276تهرانولنجکآپارتمانفروش15512,000,0001,860,000,0001395/02/05
73023تهرانبلوار دانشجوآپارتمانفروش8510,000,000850,000,0001395/02/01
72858تهرانبلوار دانشجوآپارتمانپیش فروش16510,000,0001,650,000,0001395/01/31
72609تهرانولنجکآپارتمانفروش16510,000,0001,650,000,0001395/01/29
72485تهرانولنجک - فرد ها آپارتمانمعاوضه20511,500,0001395/01/26
72486تهرانولنجک - زوج هاآپارتمانفروش7814,000,0001,092,000,0001395/01/26
Page top