جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
77410تهرانولنجک - فرد هاآپارتمانرهن270600,000,0001395/06/09
83474تهرانولنجکآپارتمانرهن و اجاره1252,000,000120,000,0001395/06/08
83473تهرانولنجکآپارتمانرهن و اجاره1386,000,00050,000,0001395/06/08
83372تهرانولنجکآپارتمانرهن و اجاره1805,000,00050,000,0001395/06/07
83371تهرانولنجکآپارتمانرهن130200,000,0001395/06/07
83183تهرانولنجکآپارتمانرهن75170,000,0001395/06/04
83130تهرانولنجکآپارتمانرهن و اجاره1344,000,000100,000,0001395/06/03
83127تهرانولنجکآپارتماناجاره27011,000,0001395/06/03
83120تهرانولنجکمستغلاترهن و اجاره20012,000,000200,000,0001395/06/03
83052تهرانولنجکمستغلاترهن و اجاره60012,000,000200,000,0001395/06/03
82979تهرانولنجکآپارتمانرهن140330,000,0001395/06/02
82843تهرانولنجکآپارتمانرهن و اجاره60015,000,000200,000,0001395/06/01
82841تهرانولنجکآپارتمانرهن و اجاره1406,000,00050,000,0001395/06/01
82374تهرانولنجکآپارتمانفروش15610,000,0001,560,000,0001395/05/27
82359تهرانولنجکآپارتمانفروش14513,500,0001,957,500,0001395/05/27
82034تهرانولنجکآپارتمانفروش36030,000,0001395/05/25
82032تهرانولنجکآپارتمانفروش10214,000,0001,428,000,0001395/05/25
82031تهرانولنجکآپارتمانفروش10214,000,0001,428,000,0001395/05/25
82011تهرانولنجک - فرد هاآپارتمانفروش10214,000,0001,428,000,0001395/05/25
82010تهرانبلوار دانشجوآپارتمانفروش16010,000,0001,600,000,0001395/05/25
81732تهرانولنجکآپارتمانفروش9510,000,000950,000,0001395/05/21
81728تهرانولنجکآپارتمانفروش18222,000,0004,004,000,0001395/05/21
81726تهرانولنجکآپارتمانفروش27011,000,0002,970,000,0001395/05/21
81049تهرانولنجکآپارتمانفروش23625,000,0005,900,000,0001395/05/17
81045تهرانولنجکآپارتمانفروش15014,000,0002,100,000,0001395/05/17
80655تهرانولنجکآپارتمانفروش7513,200,000990,000,0001395/05/13
80644تهرانولنجکآپارتمانفروش1409,000,0001,260,000,0001395/05/13
80638تهرانولنجکآپارتمانفروش16513,500,0001395/05/13
80004تهرانولنجکآپارتمانفروش17310,000,0001,730,000,0001395/05/05
79982تهرانولنجک - فرد هاآپارتمانفروش838,500,000705,500,0001395/05/05
Page top