جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
86847تهرانولنجکآپارتمانرهن138220,000,0001395/07/14
86617تهرانولنجکآپارتمانرهن و اجاره1077,000,00050,000,0001395/07/11
86616تهرانولنجکآپارتمانرهن4202,100,000,0001395/07/11
86452تهرانولنجکآپارتمانفروش37016,500,0006,105,000,0001395/07/11
86100تهرانولنجکآپارتمانرهن و اجاره154کارشناسیکارشناسی1395/07/05
86099تهرانبلوار دانشجوآپارتمانرهن و اجاره1373,500,00050,000,0001395/07/05
86008تهرانولنجکآپارتمانرهن و اجاره1405,500,00040,000,0001395/07/04
86007تهرانولنجکآپارتمانرهن100250,000,0001395/07/04
85786تهرانولنجکآپارتمانفروش16013,500,0002,160,000,0001395/07/03
85787تهرانولنجکآپارتمانفروش400کارشناسیکارشناسی1395/07/03
85785تهرانولنجکآپارتمانفروش1708,500,0001,445,000,0001395/07/03
85607تهرانولنجکمغازهرهن و اجاره8624,000,000200,000,0001395/07/01
85521تهرانولنجکآپارتمانرهن و اجاره1805,000,00050,000,0001395/06/29
85520تهرانولنجکآپارتمانرهن و اجاره1273,600,00050,000,0001395/06/29
85440تهرانولنجکآپارتمانرهن و اجاره1253,500,00025,000,0001395/06/28
85334تهرانولنجکآپارتمانفروش10011,000,0001,100,000,0001395/06/28
85331تهرانولنجکآپارتمانفروش909,500,000855,000,0001395/06/28
85333تهرانولنجکآپارتمانفروش25022,000,0005,500,000,0001395/06/28
85332تهرانبلوار دانشجومستغلاتفروش35021,000,0004,200,000,0001395/06/28
85232تهرانولنجکآپارتمانرهن و اجاره902,500,000100,000,0001395/06/25
85233تهرانولنجکاداریرهن و اجاره1159,000,000100,000,0001395/06/25
85029تهرانولنجکآپارتمانفروش26027,000,0007,020,000,0001395/06/24
85027تهرانولنجکآپارتمانفروش13311,000,0001,463,000,0001395/06/24
85028تهرانبلوار دانشجوآپارتمانفروش14513,000,0001,885,000,0001395/06/24
84950تهرانولنجکآپارتمانرهن و اجاره1003,500,00035,000,0001395/06/23
84952تهرانمیدان یاسمنآپارتمانرهن85230,000,0001395/06/23
84951تهرانولنجکآپارتمانرهن و اجاره1202,000,000200,000,0001395/06/23
84300تهرانولنجکآپارتمانرهن و اجاره52045,000,0001,500,000,0001395/06/23
84710تهرانبلوار دانشجومغازهرهن و اجاره1825,000,000100,000,0001395/06/18
84709تهرانولنجکآپارتمانرهن و اجاره1357,000,000100,000,0001395/06/18
Page top