جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
29481تهرانولنجک - زوج هاآپارتمانفروش10016,500,0001,650,000,0001393-10-06
29519تهرانولنجکآپارتمانفروش928,000,000736,000,0001393-10-06
29254تهرانولنجک - زوج هاآپارتمانفروش9020,500,0001,845,000,0001393-10-04
29273تهرانولنجک - زوج هاآپارتمانفروش8010,625,000850,000,0001393-10-04
29296تهرانولنجک - زوج هاآپارتمانفروش8020,500,0001,640,000,0001393-10-04
29329تهرانولنجک - زوج هاآپارتمانفروش36028,000,00010,080,000,0001393-10-04
28554تهرانولنجک - فردهاکلنگیفروش1,04025,000,00026,000,000,0001393-09-27
28039تهرانولنجک - فردهاآپارتمانفروش6011,500,000690,000,0001393-09-23
28062تهرانولنجک - زوج هاآپارتمانفروش8616,500,0001,419,000,0001393-09-23
28170تهرانولنجک - فردهاآپارتمانفروش15315,000,0002,295,000,0001393-09-23
27749تهرانولنجک - فردهاآپارتمانفروش13311,000,0001,463,000,0001393-09-19
27751تهرانولنجکآپارتمانفروش13710,220,0001,400,000,0001393-09-19
27761تهرانولنجک - فردهاآپارتمانفروش12210,660,0001,300,000,0001393-09-19
26784تهرانولنجکآپارتمانفروش1276,500,000825,500,0001393-09-10
26800تهرانولنجک - زوج هاآپارتمانفروش11816,500,0001,947,000,0001393-09-10
24361تهرانولنجک - زوج هاآپارتمانفروش17111,000,0001,881,000,0001393-08-18
24402تهرانولنجکآپارتمانفروش12510,000,0001,250,000,0001393-08-18
22255تهرانولنجکآپارتمانفروش14517,000,0002,465,000,0001393-07-27
22256تهرانولنجکآپارتمانفروش14015,000,0002,100,000,0001393-07-27
21447تهرانولنجکآپارتمانفروش20017,500,0003,500,000,0001393-07-20
21448تهرانولنجکآپارتمانفروش12510,000,0001,250,000,0001393-07-20
21206تهرانولنجککلنگیفروش80025,000,00020,000,000,0001393-07-17
20767تهرانولنجکآپارتمانفروش17216,850,0002,898,200,0001393-07-12
20076تهرانولنجکآپارتمانفروش30022,000,0006,600,000,0001393-07-07
19994تهرانولنجکپنت هاوسفروش31816,500,0005,247,000,0001393-07-06
19676تهرانولنجکآپارتمانپیش فروش20014,000,0002,800,000,0001393-07-05
19680تهرانولنجکآپارتمانفروش16511,500,0001,897,500,0001393-07-05
19682تهرانولنجکآپارتمانفروش45025,000,00011,250,000,0001393-07-05
19618تهرانولنجک زمینفروش183,0002,000,000366,000,000,0001393-07-03
18361تهرانولنجککلنگیفروش80025,000,00020,000,000,0001393-06-26
Page top