جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
24402تهرانولنجکآپارتمانفروش12510,000,0001,250,000,0001393/08/18
22255تهرانولنجکآپارتمانفروش14517,000,0002,465,000,0001393/07/27
22256تهرانولنجکآپارتمانفروش14015,000,0002,100,000,0001393/07/27
21447تهرانولنجکآپارتمانفروش20017,500,0003,500,000,0001393/07/20
21448تهرانولنجکآپارتمانفروش12510,000,0001,250,000,0001393/07/20
21206تهرانولنجککلنگیفروش80025,000,00020,000,000,0001393/07/17
20767تهرانولنجکآپارتمانفروش17216,850,0002,898,200,0001393/07/12
20076تهرانولنجکآپارتمانفروش30022,000,0006,600,000,0001393/07/07
19994تهرانولنجکپنت هاوسفروش31816,500,0005,247,000,0001393/07/06
19676تهرانولنجکآپارتمانپیش فروش20014,000,0002,800,000,0001393/07/05
19680تهرانولنجکآپارتمانفروش16511,500,0001,897,500,0001393/07/05
19682تهرانولنجکآپارتمانفروش45025,000,00011,250,000,0001393/07/05
19618تهرانولنجک زمینفروش183,0002,000,000366,000,000,0001393/07/03
18361تهرانولنجککلنگیفروش80025,000,00020,000,000,0001393/06/26
17608تهرانولنجک کلنگیفروش2,00024,000,00048,000,000,0001393/06/22
17349تهرانولنجکآپارتمانفروش17616,500,0002,904,000,0001393/06/21
17350تهرانولنجکآپارتمانفروش21322,000,0004,686,000,0001393/06/21
17351تهرانولنجکآپارتمانفروش35516,500,0005,857,500,0001393/06/21
17358تهرانولنجکآپارتمانفروش8616,500,0001,419,000,0001393/06/21
17376تهرانولنجکآپارتمانفروش260کارشناسیکارشناسی1393/06/21
17377تهرانولنجککلنگیفروش2,30030,000,0001393/06/21
17378تهرانولنجکآپارتمانفروش13614,000,0001,904,000,0001393/06/21
17379تهرانولنجکآپارتمانفروش30015,000,0001393/06/21
16489تهرانولنجکآپارتمانفروش120کارشناسیکارشناسی1393/06/15
15015تهرانولنجک - گلستان پنجمکلنگیفروش40018,000,0003,600,000,0001393/06/15
15827تهرانولنجک آپارتمانفروش14510,000,0001,450,000,0001393/06/10
13579تهرانولنجک - خیابان 24زمینفروش2,11017,000,00035,878,500,0001391/12/02
12476تهرانولنجکآپارتمانفروش1426,600,000937,200,0001391/04/07
12299تهرانبلوار دانشجوآپارتمانفروش1244,200,000520,000,0001391/03/24
Page top