جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
37680تهرانولنجک - فرد هاآپارتمانفروش13613,600,0001,849,600,0001393/12/17
37688تهرانولنجک - زوج هاآپارتمانفروش16311,500,0001,874,499,9681393/12/17
37321تهرانولنجک - فردهاآپارتمانفروش1568,000,0001,248,000,0001393/12/13
36106تهرانولنجکآپارتمانفروش517,000,000357,000,0001393/12/10
36831تهرانولنجک - فردهاآپارتمانفروش12012,000,0001,440,000,0001393/12/09
36832تهرانولنجک - فردهاآپارتمانفروش909,000,000810,000,0001393/12/09
36513تهرانولنجکآپارتمانفروش1078,000,000856,000,0001393/12/06
36512تهرانولنجک - زوج هاآپارتمانفروش909,500,000855,000,0001393/12/06
36105تهرانولنجک - فردهاکلنگیفروش1,10029,000,00031,900,000,0001393/12/02
35551تهرانولنجکآپارتمانفروش2008,000,0001,600,000,0001393/11/28
32994تهرانولنجک - زوج هاآپارتمانفروش1239,350,0001,150,000,0001393/11/05
32995تهرانولنجک - فردهاآپارتمانفروش16013,000,0002,080,000,0001393/11/05
32616تهرانولنجک - زوج هاآپارتمانفروش17011,600,0001,972,000,0001393/11/01
32017تهرانولنجک - فردهاآپارتمانفروش17013,000,0002,210,000,0001393/10/25
31942تهرانولنجک - زوج هاآپارتمانفروش8615,500,0001,333,000,0001393/10/25
31758تهرانولنجک - زوج هاآپارتمانفروش16011,800,0001,888,000,0001393/10/23
30946تهرانولنجک - زوج هاآپارتمانفروش17515,000,0002,625,000,0001393/10/17
30955تهرانولنجکآپارتمانفروش909,400,000846,000,0001393/10/17
29936تهرانولنجکآپارتمانفروش8010,500,000840,000,0001393/10/09
29937تهرانولنجکآپارتمانفروش15011,000,0001,650,000,0001393/10/09
29971تهرانولنجک - فردهاآپارتمانفروش21020,000,0004,200,000,0001393/10/09
29472تهرانولنجکآپارتمانفروش8510,500,000892,500,0001393/10/06
29481تهرانولنجک - زوج هاآپارتمانفروش10016,500,0001,650,000,0001393/10/06
29519تهرانولنجکآپارتمانفروش928,000,000736,000,0001393/10/06
29254تهرانولنجک - زوج هاآپارتمانفروش9020,500,0001,845,000,0001393/10/04
29273تهرانولنجک - زوج هاآپارتمانفروش8010,625,000850,000,0001393/10/04
29296تهرانولنجک - زوج هاآپارتمانفروش8020,500,0001,640,000,0001393/10/04
29329تهرانولنجک - زوج هاآپارتمانفروش36028,000,00010,080,000,0001393/10/04
28554تهرانولنجک - فردهاکلنگیفروش1,04025,000,00026,000,000,0001393/09/27
28039تهرانولنجک - فردهاآپارتمانفروش6011,500,000690,000,0001393/09/23
Page top