جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
39742تهرانولنجک - زوج هامستغلاتفروش1,01320,000,00020,000,000,0001394/01/30
39743تهرانولنجک - زوج هامستغلاتفروش2,52028,000,00064,400,000,0001394/01/30
39558تهرانولنجکمستغلاتفروش44022,000,0004,400,000,0001394/01/27
39559تهرانولنجک - زوج هاآپارتمانفروش8315,500,0001394/01/27
39560تهرانولنجک - زوج هاآپارتمانفروش17615,500,0002,728,000,0001394/01/27
39244تهرانولنجک - فردهامستغلاتفروش40024,000,0004,800,000,0001394/01/25
39245تهرانولنجک - زوج هاآپارتمانفروش1109,500,0001,045,000,0001394/01/25
39246تهرانولنجک - زوج هاآپارتمانفروش9815,500,0001,519,000,0001394/01/25
39247تهرانولنجک - زوج هاآپارتمانفروش12213,935,0001,700,000,0001394/01/25
38919تهرانولنجک - فردهاآپارتمانفروش1357,000,000945,000,0001394/01/23
38920تهرانولنجک - فردهاآپارتمانفروش1009,500,000950,000,0001394/01/23
38949تهرانولنجک - فردهاآپارتمانفروش16013,500,0002,160,000,0001394/01/23
38708تهرانولنجک - زوج هاآپارتمانفروش12511,000,0001,375,000,0001394/01/19
38496تهرانولنجک - زوج هاآپارتمانفروش1041,456,000,0001394/01/17
38174تهرانولنجک - فردهاآپارتمانفروش12017,000,0002,040,000,0001393/12/26
38175تهرانولنجک - فردهاآپارتمانفروش11012,500,0001,375,000,0001393/12/26
38173تهرانبلوار دانشجوآپارتمانفروش14010,000,0001,400,000,0001393/12/26
38070تهرانولنجک - زوج هاآپارتمانفروش13512,000,0001,620,000,0001393/12/24
38069تهرانولنجک - فردهاآپارتمانفروش5210,000,000520,000,0001393/12/24
38078تهرانولنجک - فردهاآپارتمانفروش1609,000,0001,440,000,0001393/12/24
37904تهرانولنجکآپارتمانفروش1078,000,000856,000,0001393/12/20
37909تهرانولنجک - زوج هاآپارتمانفروش8011,000,000880,000,0001393/12/20
37680تهرانولنجک - فرد هاآپارتمانفروش13613,600,0001,849,600,0001393/12/17
37688تهرانولنجک - زوج هاآپارتمانفروش16311,500,0001,874,499,9681393/12/17
37321تهرانولنجک - فردهاآپارتمانفروش1568,000,0001,248,000,0001393/12/13
36106تهرانولنجکآپارتمانفروش517,000,000357,000,0001393/12/10
36831تهرانولنجک - فردهاآپارتمانفروش12012,000,0001,440,000,0001393/12/09
36832تهرانولنجک - فردهاآپارتمانفروش909,000,000810,000,0001393/12/09
36513تهرانولنجکآپارتمانفروش1078,000,000856,000,0001393/12/06
36512تهرانولنجک - زوج هاآپارتمانفروش909,500,000855,000,0001393/12/06
Page top