جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
56397تهرانولنجکآپارتمانفروش12511,000,0001,375,000,0001394-07-08
54845تهرانولنجک - زوج هاآپارتمانفروش17018,500,0003,145,000,0001394-06-23
54846تهرانولنجکآپارتمانفروش24522,000,0005,390,000,0001394-06-23
54415تهرانولنجکآپارتمانفروش21622,000,0004,752,000,0001394-06-18
54416تهرانولنجکآپارتمانفروش13710,218,0001,400,000,0001394-06-18
54085تهرانولنجک - زوج هاآپارتمانفروش20012,000,0002,400,000,0001394-06-16
54086تهرانولنجک - فردهاآپارتمانفروش1179,500,0001,111,500,0001394-06-16
52167تهرانولنجک - زوج هاآپارتمانفروش1137,500,000847,500,0001394-06-01
52168تهرانولنجک - زوج هاآپارتمانفروش21522,000,0001394-06-01
52169تهرانولنجک - زوج هاآپارتمانفروش17015,500,0002,635,000,0001394-06-01
50657تهرانولنجک - زوج هاآپارتمانفروش11510,000,0001,150,000,0001394-05-14
50658تهرانولنجک - زوج هاآپارتمانفروش1648,200,0001,344,800,0001394-05-14
50659تهرانولنجک - فردهاآپارتمانفروش15611,000,0001,716,000,0001394-05-14
48772تهرانولنجک - فردهاآپارتمانفروش31020,000,0006,200,000,0001394-04-29
48773تهرانولنجکآپارتمانفروش11812,000,0001,416,000,0001394-04-29
48403تهرانولنجککلنگیفروش45021,000,0004,200,000,0001394-04-23
48404تهرانولنجک - فردهاآپارتمانفروش15610,500,0001,638,000,0001394-04-23
48140تهرانولنجک - زوج هاکلنگیفروش1,04025,000,00020,000,000,0001394-04-22
48141تهرانولنجک - زوج هاآپارتمانفروش8615,500,0001,332,000,0001394-04-22
48142تهرانولنجک - فردهاآپارتمانفروش1009,000,000900,000,0001394-04-22
46533تهرانولنجک - زوج هاآپارتمانفروش1079,000,000963,000,0001394-04-04
46516تهرانولنجک - فردهاآپارتمانفروش13111,000,0001,440,999,9361394-04-04
46517تهرانولنجک - زوج هاآپارتمانفروش11815,500,0001394-04-04
46528تهرانبلوار دانشجوآپارتمانفروش15610,000,0001,560,000,0001394-04-04
45960تهرانولنجک - زوج هاآپارتمانفروش15015,000,0002,160,000,0001394-04-01
45961تهرانولنجک - زوج هاآپارتمانفروش13812,000,0001,656,000,0001394-04-01
45997تهرانولنجک - زوج هاآپارتمانفروش7211,800,000850,000,0001394-04-01
45781تهرانولنجک - فردهاآپارتمانفروش13912,000,0001,980,000,0001394-03-30
45782تهرانولنجک - زوج هاآپارتمانفروش72850,000,0001394-03-30
45783تهرانولنجک - فردهاآپارتمانفروش17815,000,0002,670,000,0001394-03-30
Page top