جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
43702تهرانولنجک - زوج هاآپارتمانفروش12511,000,0001,375,000,0001394/03/07
43703تهرانولنجک - زوج هاآپارتمانفروش1489,600,0001,420,800,0001394/03/07
43704تهرانولنجکآپارتمانفروش8011,000,000880,000,0001394/03/07
43359تهرانولنجک - فردهاآپارتمانفروش7414,000,0001,036,000,0001394/03/05
43360تهرانولنجک - فردهاآپارتمانفروش14810,000,0001,480,000,0001394/03/05
43390تهرانبلوار دانشجوآپارتمانفروش12510,500,0001,312,500,0001394/03/05
43399تهرانولنجکآپارتمانفروش15710,500,0001,648,500,0001394/03/05
43045تهرانولنجک - زوج هاآپارتمانفروش8010,800,000864,000,0001394/03/03
43043تهرانولنجک - زوج هاآپارتمانفروش8012,000,0001,800,000,0001394/03/03
43040تهرانولنجک - فردهاآپارتمانفروش16512,000,0001,980,000,0001394/03/03
43037تهرانولنجک آپارتمانفروش17012,000,0002,040,000,0001394/03/03
41967تهرانولنجکآپارتمانفروش33010,500,0003,465,000,0001394/02/23
41968تهرانولنجک - فردهاآپارتمانفروش14315,200,0002,173,600,0001394/02/23
41971تهرانولنجکآپارتمانفروش13512,000,0001,620,000,0001394/02/23
41572تهرانولنجک - زوج هاکلنگیفروش1,12025,000,00020,350,000,0001394/02/21
41574تهرانولنجک - زوج هاآپارتمانفروش19011,600,0002,204,000,0001394/02/21
41590تهرانولنجکمستغلاتفروش185کارشناسیکارشناسی1394/02/21
41342تهرانولنجک - فردهاآپارتمانفروش14015,000,0002,100,000,0001394/02/20
41263تهرانولنجک - فردهاآپارتمانفروش1568,000,0001,248,000,0001394/02/19
41047تهرانولنجک - فردهامستغلاتفروش1,37830,000,0001394/02/16
41048تهرانولنجکآپارتمانفروش17013,000,0001394/02/16
41049تهرانولنجک - زوج هاآپارتمانفروش1359,500,0001394/02/16
41050تهرانولنجک - زوج هاآپارتمانفروش32027,000,0008,640,000,0001394/02/16
40822تهرانولنجک - فردهاآپارتمانفروش13010,000,0001,300,000,0001394/02/14
40823تهرانولنجکآپارتمانفروش25022,000,0005,500,000,0001394/02/14
40824تهرانولنجک - فردهاآپارتمانفروش909,500,000855,000,0001394/02/14
40825تهرانولنجکآپارتمانفروش13511,111,0001,500,000,0001394/02/14
40634تهرانولنجکآپارتمانفروش14520,000,0002,000,000,0001394/02/10
40635تهرانولنجک - فردهاآپارتمانفروش17012,000,0002,040,000,0001394/02/10
40636تهرانولنجک - زوج هاآپارتمانفروش1239,340,0001,150,000,0001394/02/10
Page top