املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک ولنجک

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
93159تهرانولنجکآپارتمانرهن205450,000,0001395/09/21
93158تهرانولنجکآپارتمانرهن140230,000,0001395/09/21
93156تهرانولنجکآپارتمانرهن و اجاره15012,000,00050,000,0001395/09/21
93128تهرانولنجکآپارتمانفروش25425,000,0006,000,000,0001395/09/21
93004تهرانثاراللهآپارتمانرهن و اجاره904,500,00040,000,0001395/09/18
93005تهرانولنجکآپارتمانرهن و اجاره1209,000,00010,000,0001395/09/18
92828تهرانولنجکآپارتمانرهن و اجاره1756,000,000150,000,0001395/09/17
92826تهرانولنجکآپارتمانرهن و اجاره1406,000,00070,000,0001395/09/17
88080تهرانولنجکمغازهرهن و اجاره18050,000,000500,000,0001395/09/16
86616تهرانولنجکآپارتمانرهن4202,100,000,0001395/09/16
92708تهرانولنجکمستغلاترهن و اجاره60015,000,000200,000,0001395/09/16
92611تهرانولنجکآپارتمانرهن و اجاره1203,000,00080,000,0001395/09/16
89677تهرانولنجکآپارتمانرهن و اجاره1656,500,000150,000,0001395/09/16
92603تهرانولنجکآپارتمانفروش1488,108,0001,200,000,0001395/09/16
92601تهرانولنجککلنگیفروش80120,000,000,0001395/09/16
92602تهرانولنجکآپارتمانفروش10816,500,0001,782,000,0001395/09/16
92600تهرانولنجکآپارتمانفروش12016,500,0001,963,500,0001395/09/16
92403تهرانولنجککلنگیفروش1,00018,000,0001395/09/15
92404تهرانولنجکآپارتمانفروش1488,108,0001,200,000,0001395/09/15
92405تهرانولنجکآپارتمانفروش10816,500,0001,782,000,0001395/09/15
92276تهرانولنجکآپارتمانرهن و اجاره17013,000,000100,000,0001395/09/14
92274تهرانولنجکآپارتمانرهن و اجاره1303,000,00030,000,0001395/09/14
92130تهرانولنجکآپارتمانفروش18714,000,0002,618,000,0001395/09/13
92010تهرانولنجکآپارتمانرهن و اجاره1203,200,00030,000,0001395/09/11
88502تهرانولنجکآپارتمانرهن و اجاره1708,000,000100,000,0001395/09/09
91908تهرانولنجکآپارتمانفروش12016,500,0001,963,500,0001395/09/09
91909تهرانولنجکآپارتمانفروش1081,782,000,0001395/09/09
91907تهرانولنجکآپارتمانفروش36016,500,0001395/09/09
90942تهرانولنجکآپارتمانرهن145280,000,0001395/09/07
91856تهرانولنجکآپارتمانرهن و اجاره17510,000,000100,000,0001395/09/07
Page top