جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
87794تهرانولنجککلنگیفروش37020,000,0004,000,000,0001395/07/28
87798تهرانولنجکآپارتمانفروش9513,000,0001,235,000,0001395/07/28
87795تهرانولنجکآپارتمانفروش1359,000,0001,215,000,0001395/07/28
87797تهرانبلوار دانشجوآپارتمانفروش8311,685,000970,000,0001395/07/28
87796تهرانولنجکآپارتمانفروش12510,000,0001,250,000,0001395/07/28
87787تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره1705,800,00010,000,0001395/07/27
87630تهرانولنجکآپارتمانرهن و اجاره1455,000,000100,000,0001395/07/26
80251تهرانولنجکآپارتماناجاره1002,7001395/07/25
87354تهرانولنجکآپارتمانفروش22013,500,0002,970,000,0001395/07/25
87352تهرانولنجکآپارتمانفروش31020,000,0006,200,000,0001395/07/25
87353تهرانولنجکآپارتمانفروش220کارشناسیکارشناسی1395/07/25
87351تهرانولنجکآپارتمانفروش21519,500,0001395/07/25
87167تهرانولنجکآپارتمانرهن و اجاره1003,800,000100,000,0001395/07/18
87168تهرانولنجکآپارتمانرهن و اجاره1005,000,00050,000,0001395/07/18
86945تهرانولنجکآپارتمانرهن و اجاره753,500,00050,000,0001395/07/15
86946تهرانولنجکآپارتمانرهن و اجاره904,200,00040,000,0001395/07/15
86944تهرانولنجکآپارتمانرهن و اجاره100کارشناسیکارشناسی1395/07/15
86847تهرانولنجکآپارتمانرهن138220,000,0001395/07/14
86617تهرانولنجکآپارتمانرهن و اجاره1077,000,00050,000,0001395/07/11
86616تهرانولنجکآپارتمانرهن4202,100,000,0001395/07/11
86452تهرانولنجکآپارتمانفروش37016,500,0006,105,000,0001395/07/11
86100تهرانولنجکآپارتمانرهن و اجاره154کارشناسیکارشناسی1395/07/05
86099تهرانبلوار دانشجوآپارتمانرهن و اجاره1373,500,00050,000,0001395/07/05
86008تهرانولنجکآپارتمانرهن و اجاره1405,500,00040,000,0001395/07/04
86007تهرانولنجکآپارتمانرهن100250,000,0001395/07/04
85786تهرانولنجکآپارتمانفروش16013,500,0002,160,000,0001395/07/03
85787تهرانولنجکآپارتمانفروش400کارشناسیکارشناسی1395/07/03
85785تهرانولنجکآپارتمانفروش1708,500,0001,445,000,0001395/07/03
85607تهرانولنجکمغازهرهن و اجاره8624,000,000200,000,0001395/07/01
85521تهرانولنجکآپارتمانرهن و اجاره1805,000,00050,000,0001395/06/29
Page top