جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
88740تهرانولنجکآپارتمانرهن125200,000,0001395/08/06
88739تهرانولنجکآپارتمانرهن و اجاره1123,800,00050,000,0001395/08/06
88741تهرانبلوار دانشجوآپارتمانرهن145200,000,0001395/08/06
88684تهرانولنجکآپارتمانرهن و اجاره1506,500,000100,000,0001395/08/05
88685تهرانولنجکآپارتمانرهن138240,000,0001395/08/05
88551تهرانولنجکآپارتمانفروش16311,000,0001,793,000,0001395/08/05
88550تهرانولنجکآپارتمانفروش15510,200,0001,581,000,0001395/08/05
88501تهرانولنجکآپارتمانرهن و اجاره1356,500,000100,000,0001395/08/04
88502تهرانولنجکآپارتمانرهن و اجاره1708,000,000100,000,0001395/08/04
88503تهرانولنجکآپارتمانرهن و اجاره954,000,00050,000,0001395/08/04
88500تهرانولنجکآپارتمانرهن105150,000,0001395/08/04
77410تهرانولنجک آپارتمانرهن270600,000,0001395/08/04
88186تهرانولنجکآپارتمانفروش9815,000,0001,470,000,0001395/08/03
88184تهرانولنجککلنگیفروش59630,000,00013,950,000,0001395/08/03
88182تهرانولنجکمستغلاتفروش3453,800,000,0001395/08/03
88185تهرانولنجکآپارتمانفروش14313,000,0001,859,000,0001395/08/03
88183تهرانولنجکآپارتمانفروش10114,000,0001,414,000,0001395/08/03
88082تهرانولنجکآپارتمانرهن و اجاره983,400,00030,000,0001395/08/02
88081تهرانولنجکآپارتمانرهن و اجاره1424,000,00035,000,0001395/08/02
88080تهرانولنجکمغازهرهن و اجاره18050,000,000500,000,0001395/08/02
87794تهرانولنجککلنگیفروش37020,000,0004,000,000,0001395/07/28
87798تهرانولنجکآپارتمانفروش9513,000,0001,235,000,0001395/07/28
87795تهرانولنجکآپارتمانفروش1359,000,0001,215,000,0001395/07/28
87797تهرانبلوار دانشجوآپارتمانفروش8311,685,000970,000,0001395/07/28
87796تهرانولنجکآپارتمانفروش12510,000,0001,250,000,0001395/07/28
87787تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره1705,800,00010,000,0001395/07/27
87630تهرانولنجکآپارتمانرهن و اجاره1455,000,000100,000,0001395/07/26
80251تهرانولنجکآپارتماناجاره1002,7001395/07/25
87354تهرانولنجکآپارتمانفروش22013,500,0002,970,000,0001395/07/25
87352تهرانولنجکآپارتمانفروش31020,000,0006,200,000,0001395/07/25
Page top