جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
62517تهراننیاورانآپارتمانفروش22621,000,0004,746,000,0001394/09/16
62529تهرانکاشانکآپارتمانفروش10012,500,0001,250,000,0001394/09/16
62536تهراننیاورانآپارتمانفروش14610,000,0001,460,000,0001394/09/16
62195تهرانجمال آبادآپارتمانفروش9312,500,0001,162,500,0001394/09/10
62201تهراننیاوران - مژدهآپارتمانفروش22511,000,0002,475,000,0001394/09/10
61228تهراننیاوران - مژدهآپارتمانفروش1308,000,0001,040,000,0001394/08/28
60095تهراننیاورانآپارتمانفروش13012,000,0001,560,000,0001394/08/19
60086تهراننیاورانآپارتمانفروش18513,000,0002,405,000,0001394/08/19
59774تهراننیاورانآپارتمانفروش20011,000,0002,200,000,0001394/08/17
59791تهراننیاورانآپارتمانفروش14211,000,0001,562,000,0001394/08/17
19504تهراننیاوران کلنگیفروش1,00042,000,00064,680,000,0001394/08/15
58778تهراننیاورانآپارتمانفروش857,300,000620,500,0001394/08/05
58770تهراننیاوران - یاسرآپارتمانفروش15011,000,0001,650,000,0001394/08/05
58503تهراننیاورانآپارتمانفروش28310,500,0002,971,500,0001394/07/30
58224تهرانجمارانآپارتمانفروش708,000,000560,000,0001394/07/28
58225تهراننیاوران - نخجوانآپارتمانفروش1378,500,0001,164,500,0001394/07/28
58245تهراننیاورانآپارتمانفروش1358,500,0001,147,500,0001394/07/28
57625تهراننیاوران - یاسرآپارتمانفروش756,000,000450,000,0001394/07/22
57598تهراننیاوران - مژدهآپارتمانفروش20311,500,0002,334,500,0001394/07/22
57599تهراننیاورانآپارتمانفروش829,000,000738,000,0001394/07/22
56357تهراننیاورانآپارتمانفروش11813,000,0001,534,000,0001394/07/08
56358تهراننیاورانآپارتمانفروش1678,000,0001,336,000,0001394/07/08
56265تهراننیاورانآپارتمانفروش936,200,000576,600,0001394/07/07
56266تهراننیاورانآپارتمانفروش1409,300,0001,302,000,0001394/07/07
56267تهراننیاورانآپارتمانفروش1678,000,0001,336,000,0001394/07/07
54847تهراننیاوران - عمارآپارتمانفروش1057,200,000756,000,0001394/06/23
54848تهرانجمال آبادآپارتمانفروش19015,000,0002,850,000,0001394/06/23
54424تهراننیاورانآپارتمانفروش18011,000,0001394/06/18
54425تهراننیاورانآپارتمانفروش13910,000,0001,390,000,0001394/06/18
54074تهراننیاورانآپارتمانفروش16012,500,0001394/06/16
Page top