جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
73553تهرانجمال آبادآپارتمانفروش12012,000,0001395/02/07
73557تهراننیاوران - مژدهآپارتمانفروش20011,000,0002,200,000,0001395/02/07
72488تهراننیاوران - مژده آپارتمانفروش15011,000,0001,650,000,0001395/01/26
72093تهراننیاورانآپارتمانفروش10113,500,0001,350,000,0001395/01/23
71922تهراننیاوران آپارتمانفروش11714,000,0001395/01/22
71612تهراننیاوران - مژده کلنگیفروش90024,000,000,0001395/01/17
71357تهرانکاشانکآپارتمانفروش1256,500,000812,500,0001395/01/15
71382تهرانمنظریهآپارتمانفروش6412,500,000800,000,0001395/01/15
71350تهراننیاوران - یاسر آپارتمانفروش48527,500,0001395/01/14
70952تهراننیاورانآپارتمانفروش1158,000,000920,000,0001394/12/18
70947تهراننیاوران - بوکانآپارتمانفروش10012,000,0001,200,000,0001394/12/18
70946تهراننیاورانآپارتمانفروش16211,500,0001,863,000,0001394/12/18
70773تهراننیاورانآپارتمانفروش27016,000,0003,200,000,0001394/12/16
70782تهراننیاوران - مژدهآپارتمانفروش1235,500,000675,500,0001394/12/16
70787تهراننیاوران - مژدهآپارتمانفروش16010,500,0001,680,000,0001394/12/16
70630تهراننیاورانآپارتمانفروش22014,000,0003,080,000,0001394/12/13
70637تهراننیاورانآپارتمانفروش30017,000,0005,100,000,0001394/12/13
70117تهراننیاورانآپارتمانفروش19015,000,0002,945,000,0001394/12/08
70122تهراننیاورانآپارتمانفروش14010,000,0001,400,000,0001394/12/08
70128تهراننیاورانآپارتمانفروش19015,500,0002,945,000,0001394/12/08
69559تهرانجمشیدیهآپارتمانفروش20018,000,0003,600,000,0001394/12/02
69233تهراننیاورانآپارتمانفروش17011,000,0001,870,000,0001394/11/28
68872تهراننیاورانآپارتمانفروش1651,100,000,0001394/11/25
68875تهرانجمشیدیهآپارتمانفروش1807,500,0001,350,000,0001394/11/25
68880تهرانجمال آبادآپارتمانفروش12110,000,0001,210,000,0001394/11/25
68477تهراننیاورانآپارتمانفروش1659,697,0001,600,000,0001394/11/20
68499تهراننیاورانآپارتمانفروش36018,000,0006,480,000,0001394/11/20
68209تهراننیاوران آپارتمانفروش1409,300,0001,302,000,0001394/11/18
68227تهراننیاوران آپارتمانفروش20013,000,0002,600,000,0001394/11/18
68226تهرانکاشانکآپارتمانفروش688,200,000557,600,0001394/11/18
Page top