جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
86740تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره1243,000,00050,000,0001395/07/13
86739تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره1003,700,00040,000,0001395/07/13
86737تهرانجمال آبادآپارتمانرهن و اجاره1204,000,00050,000,0001395/07/13
86620تهراننیاورانآپارتمانرهن265720,000,0001395/07/11
86621تهراننیاورانآپارتمانرهن165420,000,0001395/07/11
86437تهراننیاورانآپارتمانفروش786,000,000468,000,0001395/07/11
86438تهراننیاورانآپارتمانفروش818,705,000705,000,0001395/07/11
86439تهراننیاورانآپارتمانفروش22813,000,0001395/07/11
86379تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره1003,500,00050,000,0001395/07/08
86380تهراننیاورانمغازهرهن و اجاره8015,000,000500,000,0001395/07/08
86306تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره22512,000,000200,000,0001395/07/06
86307تهرانمنظریهآپارتمانرهن145200,000,0001395/07/06
61623تهراننیاوران - بوکانمغازهفروش1523,300,000350,000,0001395/07/06
86105تهراننیاورانآپارتمانرهن103220,000,0001395/07/05
86106تهراندزآشیبآپارتمانرهن180440,000,0001395/07/05
86009تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره1606,000,000100,000,0001395/07/04
85775تهراننیاوران - بوکانآپارتمانفروش857,000,000598,000,0001395/07/03
85323تهراننیاورانآپارتمانفروش14212,500,0001,775,000,0001395/06/28
85322تهراننیاورانآپارتمانفروش909,000,000810,000,0001395/06/28
85321تهراننیاورانآپارتمانفروش9511,000,0001,045,000,0001395/06/28
85320تهراننیاورانآپارتمانفروش1248,600,0001,066,400,0001395/06/28
85277تهرانجمشیدیهآپارتمانفروش14011,000,0001,540,000,0001395/06/27
85035تهراننیاورانآپارتمانفروش20012,000,0002,400,000,0001395/06/24
85034تهراننیاورانآپارتمانفروش16211,000,000178,200,0001395/06/24
85033تهراننیاورانآپارتمانفروش19411,000,0002,134,000,0001395/06/24
83959تهراننیاورانآپارتمانفروش15815,200,0002,401,600,0001395/06/13
83958تهراننیاورانآپارتمانفروش1948,000,0001,552,000,0001395/06/13
83960تهراننیاورانآپارتمانفروش1247,500,000930,000,0001395/06/13
82373تهراننیاورانآپارتمانفروش19510,000,0001,950,000,0001395-05-27
82368تهرانجمشیدیهمستغلاتفروش861,300,000,0001395-05-27
Page top